Toezicht en directievoering

Directievoering Groen

Copijn waarborgt met directievoering groen en/of toezichthouden, dat werkzaamheden rond bomen correct en volgens een van tevoren vastgesteld boombeschermingsplan of bestek worden uitgevoerd. Openbare werken worden veelal in bestekvorm aanbesteed. In besteksvoorwaarden en aanvullende bepalingen is vastgelegd aan welke (kwaliteits)eisen en randvoorwaarden het werk moet voldoen. Het inzetten van een groene toezichthouder kan ter plekke voorkomen dat bomen onherstelbare schades oplopen en kan ervoor zorgen dat er in samenspraak met een aannemer goede oplossingen worden gevonden.

Complexe aanlegprojecten met bomen

Steeds vaker worden expliciet  boombeschermende maatregelen geëist vanuit bijvoorbeeld een Bomen Effect Analyse. Door het inzetten van toezichthouders worden knelpunten tijdig gesignaleerd  en wordt er op dat moment meegedacht over mogelijke oplossingen. Regelmatig wordt de directievoering/ expertise van Copijn ook ingehuurd wanneer het om (zeer) complexe aanlegprojecten met bomen gaat. Dit betreft bijvoorbeeld boomstandplaatsen op daktuinen of op parkeerkelders.

Copijn Advies
Miklos Suijk
Bedrijfsleider
boomspecialisten@copijn.nl

Neem contact op ›

Boomspecialisten projecten

Neem contact op