Boomtechnisch onderzoek en quickscan flora & fauna Lage Vuursche

Boomtechnisch onderzoek Lage Vuursche Peter 2

Project

Boomtechnisch onderzoek en quickscan flora & fauna Lage Vuursche

Locatie

Lage Vuursche

Opdrachtgever

Utrechts Landschap

Specialisme

Boomtechnisch onderzoek, quickscan flora en fauna

Uitvoering

2019

Discipline

Boomspecialisten

De aanleiding

Utrechts Landschap heeft voor het beheer van haar bomen een systeem opgezet waarbij gestructureerd boomcontroles worden uitgevoerd. Uit recente controles zijn enkele bomen met een verhoogd risico naar voren gekomen waarbij ernstige kwaliteitsproblemen spelen. Dit betreft onder meer stamholtes en parasitaire schimmelaantastingen. De Wet natuurbescherming (Wnb) eist dat er voldoende zorgvuldig wordt gehandeld als bomen verwijderd moeten worden. Daarnaast dienen aanwezige beschermde dier- en plantsoorten niet onnodig beschadigd of vernietigd te worden. Waar zinvol en wenselijk behoren compenserende en/of verzachtende maatregelen te worden uitgevoerd.

De oplossing

Copijn Boomspecialisten voert nader boomtechnisch onderzoek uit in combinatie met een quickscan flora en fauna. Dit resulteert in een advies per risicoboom.

Met behulp van een endoscoop en boomcamera worden holten gecontroleerd waardoor de aanwezigheid van een bewoond vogelnest en vleermuisbewoning uitgesloten. De resultaten worden vastgelegd met een veld computer.

In een bomenrij in Lage Vuursche is bijvoorbeeld een Amerikaanse eik aangetroffen met meerdere spechtengaten op hoogte. Bij controle van de stam met hoogwerker blijkt de boom erg hol te zijn. Tevens zijn diverse spechten in de omgeving gezien en gehoord. Dit betekent dat er rekening moet worden gehouden met de eisen van de Wnb. Conform de Wnb is het belangrijk dat de nesten, rustplaatsen en eieren van de spechten niet onnodig beschadigd of vernietigd worden. Tot slot is geconstateerd dat de restwand van de stam, ter plaatse van de grootste stamholte, onvoldoende is.

Om de Amerikaanse eik veilig te stellen is de kroon van de Amerikaanse eik verwijderd. Het resultaat is een boom met nog circa 10 jaar waarde voor foeragerende en nestelende spechten en andere vogels.

Delen:
Terug naar projecten