Wet Natuurbescherming

Ook in Nederland wordt de natuur uiteraard nauwkeurig beschermd. Het is de laatste jaren steeds meer duidelijk geworden hoe belangrijk de natuur is. Sinds 1 januari 2017 is er daarom de Wet Natuurbescherming. Hoe deze zogenoemde WNB in elkaar zit en hoe Copijn je kan helpen bij het aanvragen van vergunningen, lees je hier!

Waarom is er de Wet Natuurbescherming?

Een hele rits aan planten- en diersoorten zijn de beschermengelen van de hele natuur. Hierdoor kan de Nederlandse natuur wel tegen een stootje. In het dichtbevolkte Nederland lopen enkele planten en dieren uit deze lijst echter gevaar. De Wet Natuurbescherming voorkomt dit gevaar en beschermt ze. Dit is overigens niet de eerste natuurbeschermingswet die er is, want voor 1 januari 2017 kende Nederland de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De Wet Natuurbescherming verving deze drie voorgaande wetten.

Welke planten en dieren beschermd de Wet Natuurbescherming?

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een hele uitgebreide database met lijsten van planten en dieren die beschermd worden door de Wet Natuurbescherming. Een kleine greep uit deze lijst:

– Duizendpoten
– Korstmossen
– Schimmels
– Vaatplanten

Bij wie moet ik zijn voor de WNB?

Sinds de ingang van de de nieuwe Wet Natuurbescherming in 2017 bepalen de provincies voor hun eigen gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn dan ook sinds die startdatum verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen omtrent de WNB. De Rijksoverheid is dan alleen nog verantwoordelijk voor de gedragscodes.

Wat valt er allemaal onder de Wet Natuurbescherming?

Het is voor jou natuurlijk goed om vooraf al een beetje te weten welke dingen de WNB allemaal regelt. Zo draait het bij de natuurbeschermingswet niet alleen om ruimtelijke ingrepen, maar ook andere onderwerpen als bezit en handel van planten en dieren, gebiedsbescherming, jacht en schadebestrijding vallen onder de wet.

Ontheffing of vergunning op natuurbeschermingswet

Staat er een project op de planning waarbij activiteiten met mogelijk schade voor de natuur onmogelijk te vermijden zijn? Dan kun je bij de gemeente een vergunning of ontheffing aanvragen. In sommige gevallen moet je echter bij de provincie of zelfs de Rijksoverheid zijn.

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het aanvragen van een vergunning of ontheffing omtrent de Wet Natuurbescherming? Dan staan de boomspecialisten van Copijn altijd voor je klaar. Zij beschikken over de juiste opleidingen en daarmee kennis om jou snel verder te helpen.

Daarnaast kun je ook voor groenaanleg en beheer of advies van landschapsarchitecten bij Copijn terecht. Bekijk onze projecten en kom meer te weten over ons vakmanschap.

Copijn Boomspecialisten
Mart-Jan Dekker
Teamleider
030 2644 333
advies@copijn.nl

Neem contact op ›

Neem contact op


    Waar wilt u meer informatie over?

    Gerealiseerde projecten