Bomen verplanten en boomadvies Gymzaal De Loef

Copijn Boomverplanting Linde Baarn Caterpillar

Project

Bomen verplanten en boomadvies Gymzaal De Loef

Locatie

Baarn

Opdrachtgever

Eemland Wonen

Specialisme

Advies, Boom Effect Analyse, Quickscan Flora en Fauna en Boomverplanting

Uitvoering

2019

Discipline

Boomspecialisten

De aanleiding

Woningbouwcorporatie Eemland Wonen is de grootste sociale woningverhuurder in Baarn. Naast de verhuur van sociale woningen, richten zij zich ook op woonruimte voor speciale doelgroepen zoals (kwetsbare) jongeren.

Eemland Wonen startte een nieuwbouw project in Baarn. Deze bouw had invloed op een aantal bomen die daar staan. Sommige bomen moesten we namelijk verplanten. Om te bepalen welke bomen behouden konden worden, is er onderzoek gedaan.

De oplossing

Om na te gaan wat de invloed van de bouw op de bomen zou gaan zijn, heeft Copijn Boomspecialisten een Boom Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Een BEA is een gestandaardiseerde methode om de mogelijke effecten van nieuwbouw-, herinrichtings- of renovatiewerkzaamheden in de nabijheid van bomen in kaart te brengen. Naast een BEA is er ook een verplantbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Deze twee onderzoeken resulteerden in het advies om een tweetal lindes van zo’n 16 meter hoog te behouden en te verplanten.

Na het onderzoek is er vervolgens een Quickscan Flora en Fauna uitgevoerd. Deze scan gaf inzicht in wat de effecten zijn van de ingreep op beschermde flora en fauna in het kader van de Wet Natuurbescherming. Uit deze scan is gebleken dat er een onbewoond beschermd nest aanwezig was. Doordat het nest onbewoond was, kon het project doorgang vinden zonder dat het invloed had op beschermde soorten.

Copijn Boomspecialisten nam het stokje over nadat de onderzoeken waren afgerond en duidelijk was hoe de uitvoering gedaan moet worden. Met onze eigen Caterpillar verplantmachine hebben de boomspecialisten de klus geklaard. De twee mooie lindes zijn succesvol verplant en hebben een mooie plek gekregen bij de Eemborgflat.

Delen:
Terug naar projecten