Boomonderzoek leidingtracé Merwedekanaal – Overvecht

Boomonderzoek Eneco Utrecht

Boomonderzoek Eneco utrecht

Boomonderzoek Eneco utrecht

Project

Boomonderzoek leidingtracé Merwedekanaal – Overvecht

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

TAUW

Specialisme

advies, boomtechnisch onderzoek, VTA, Bomen Effect Analyse

Uitvoering

2022

Discipline

Boomspecialisten

Nieuw tracé stadswarmtenet Utrecht

Eneco vervangt één van de hoofdtransportleidingen van het Utrechtse stadswarmtenet. De huidige leiding is aan het eind van zijn technische levensduur. Door deze leiding nu te vervangen door een nieuw tracé ontstaat de mogelijkheid om meer transportcapaciteit te creëren. Dat is belangrijk om tegemoet te kunnen komen aan de duurzaamheidsambities van de stad Utrecht en uitbreiding van stadwarmte mogelijk te kunnen maken.

Boomtechnisch onderzoek

De nieuwe transportleiding ligt tussen het Merwedekanaal en Overvecht (MK-OV). De warmteleiding wordt in een sleufbekisting aangebracht in stedelijk gebied en langs parkzones waar bomen staan. In opdracht van TAUW hebben wij voor Eneco een uitgebreid boomtechnisch onderzoek uitgevoerd om het effect van de werkzaamheden op de bomen in kaart te brengen.

We hebben ruim 200 bomen landmeetkundig ingemeten en in een geografisch informatiesysteem ingevoerd. Al deze bomen hebben we visueel beoordeeld op conditie, kwaliteit, toekomstverwachting en omgevingswaarde.

Vervolgens hebben we een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd. Daarmee hebben we de beworteling, de bodemopbouw en het grondwaterprofiel in beeld gebracht. Dit is van belang om de effecten van de graafwerkzaamheden op de bomen goed te kunnen analyseren.

Bomen Effect Analyse

De gegevens uit het onderzoek hebben we verwerkt in een Bomen Effect Analyse (BEA). Deze rapportage vormt de basis voor ontwerpwijzigingen en planuitwerkingen, maar ook voor de kapvergunning voor bomen die niet kunnen blijven staan of verplant kunnen worden. De BEA is integraal afgestemd met de technisch ontwerper en projectleider van de opdrachtgever teneinde goede inpassingsmogelijkheden te realiseren voor bomen en tegelijk te werken aan de verduurzaming van onze stad.

Delen:
Terug naar projecten