Boomtechnisch onderzoek, Landgoed Beukenrode

PICUS-geluidstomograaf_Landgoed_Beukenrode1

PICUS-geluidstomograaf_Landgoed_Beukenrode2

PICUS-geluidstomograaf_Landgoed_Beukenrode

Project

Boomtechnisch onderzoek, Landgoed Beukenrode

Locatie

Doorn

Opdrachtgever

Sint Augustinusstichting i.s.m. Beukenrode B.V.

Specialisme

Boomtechnisch onderzoek

Uitvoering

2016

Discipline

Boomspecialisten

De aanleiding

Door de adviseurs van Copijn is een boomtechnisch onderzoek uitgevoerd bij een gewone beuk op landgoed Beukenrode. De beuk had de zichtbare aantasting door de korsthoutskoolzwam. Dit resulteert in een beschadiging van de bast waardoor er een holte is ontstaan. De beuk is nader onderzocht met behulp van de PICUS-geluidstomograaf en resistograaf. Dit is een instrument om de breukvastheid van een boom te bepalen door middel van geluidsgolven tussen verschillende sondes. Op basis van de snelheid van deze signalen tussen de verschillende sondes wordt een tweedimensionaal beeld van de stam berekend. Op dit beeld, het tomogram, staan de verschillende snelheden weergegeven met fictieve kleuren.

De oplossing

Op basis van de visuele inspectie (VTA controle) en het onderzoek met de PICUS-geluidstomograaf is geconcludeerd dat de boom niet voldoende veilig is. Vellen is gezien het monumentale karakter en de nog redelijke kroonconditie in principe nog niet aan de orde. Het advies is daarom om de aangetroffen zuigertak/plakoksel onder in de kroon uit te lichten en een kroonanker te plaatsen. Door middel van uitlichten wordt het gewicht van de zuiger en daarmee de krachten welke op de onderstam werken sterk gereduceerd. Hierdoor kan de boom op korte termijn worden behouden.

Delen:
Terug naar projecten