Algemene Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op diensten en producten van Copijn. De voorwaarden zijn pdf-bestanden die u
kunt downloaden of printen. Klik hieronder voor de weergave.

Consument
Algemene consumentenvoorwaarden voor de leden VHG Branchevereniging voor ondernemers in het groen

AVG- Privacyverklaring
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en geldt voor de hele Europese Unie. Copijn hecht er veel waarde aan dat ieders privacy wordt gerespecteerd. Wij bewaren alle persoonsgegevens met de nodige zorgvuldigheid, gebruiken deze uitsluitend om zelf contact te kunnen onderhouden met onze relaties, verstrekken deze nimmer aan derden tenzij de opdrachtuitvoering of de wetgeving dat vereist en houden ons in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bekijk dan hier onze volledige privacyverklaring.
Copijn Privacyverklaring