Boomtechnisch onderzoek spoorwegonderdoorgang N226 Maarsbergen

Animatie bouwfasering

In deze animatie wordt uitgelegd hoe de bouw van de spooronderdoorgang wordt aangepakt in vijf fases. Als het beeld eventueel niet scherp is kunt u rechts onderaan op het wieltje (instellingen) klikken en de scherminstellingen aanpassen.

Geplaatst door Spoorwegonderdoorgang N226 Maarsbergen op Dinsdag 20 maart 2018

Maarsbergen Spoorwegonderdoorgang N226

Project

Boomtechnisch onderzoek spoorwegonderdoorgang N226 Maarsbergen

Locatie

Maarsbergen

Opdrachtgever

Provincie Utrecht

Specialisme

Boomtechnisch onderzoek, Boom Effect Analyse

Uitvoering

2019

Discipline

Boomspecialisten

De aanleiding

Prorail, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht werken samen aan het ongelijkvloers maken van de N226 met het spoor in Maarsbergen. Directe aanleiding hiervoor is de frequentieverhoging van het treinverkeer waardoor de veiligheid op de spoorkruising dreigt af te nemen. Daarnaast heeft dit ook negatieve gevolgen voor de doorstroming van het verkeer op de N226. Het doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp Maarsbergen. De provincie Utrecht heeft Copijn Boomspecialisten gevraagd een boomtechnisch onderzoek uit te voeren binnen het projectgebied van het laatste voorlopig ontwerp.

De oplossing

Om alle relevante boomtechnische parameters te bundelen, is gebruikgemaakt van een Bomen Effect Analyse (BEA). Dit is een gestandaardiseerde methode om effecten van bouw en aanleg op bomen in beeld te brengen. Het uitvoeren van een bomenonderzoek heeft als doel tijdig in te spelen op de mogelijke knelpunten die kunnen ontstaan in relatie tot boombehoud.

Voor Maarsbergen is een ontwerpvariant gekozen waarbij per boom een toetsing wordt gedaan voor de mogelijkheden tot behoud, verplanting en compensatie met de bijbehorende randvoorwaarden. Het boomtechnisch onderzoek heeft plaatsgevonden binnen een gebied met een 10 meter zone buiten de werkgrenzen van het voorlopig ontwerp. Daarnaast zijn er naar eigen inzicht ter plaatse een aantal bomen toegevoegd. Dit betreft onder andere bomen buiten de 10 meter zone die relatief groot zijn en met hun kroon ruimschoots in het projectgebied vallen. Ook waardevolle bomen die een verhoogde beeldwaarde hebben in de omgeving zijn meegenomen in het onderzoek.

In totaal zijn 666 exemplaren beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt dat bij dit voorlopig ontwerp een aantal bomen moeten wijken. Compensatie dient geboden te worden voor de bomen die gekapt moeten worden. Een aantal bomen kunnen ook verplant worden. Het herplanten van bomen kan plaatsvinden binnen een deel van het projectgebied als laanbeplanting langs de nieuwe (verdiepte) weg.

Er zijn ook een aantal kwetsbare bomen die behouden kunnen worden. Voor deze bomen is adequate boombescherming nodig. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door middel van het afzetten van de bomen met vaste bouwhekken. Dit zal verder opgenomen moeten worden in een boombeschermingsplan.

Aangezien het ontwerp nog niet definitief is, zijn nog niet alle uitgangspunten onderzocht. Zodra het ontwerp definitief is, kan de BEA hierop aangepast worden.

Delen:
Terug naar projecten