i-Tree Eco in Nederland

i-Tree Eco in Nederland

Met het programma i-Tree Eco kun je in één oogopslag zien welke maatschappelijke effecten bomen voor de samenleving hebben. We weten wel dat een groene omgeving de gezondheid en milieukwaliteit stimuleert. Bomen met een goede boomverzorging zijn hierin onmisbaar, maar hoe meet je de zogenoemde baten van bomen? Dat kan dus met i-Tree Eco. Boomspecialist Copijn adviseert je graag verder over dit programma.

Schonere lucht met bomen

Wat is het fijn als je op een warme zomerdag onder het bladerdek van een grote boom kan zitten. Genietend van de verkoeling die de boom biedt en zonder dat je het merkt, adem je schonere lucht in dan in een omgeving waar geen groen aanwezig is. Ook bij een onverwachte regenbui kan je onder de boom schuilen zonder doorweekt te raken. Bovendien spelen bomen ook een belangrijke rol in de biodiversiteit.

Waarde van bomen vaststellen

Samen profiteren wij van al deze bomen en toch is het moeilijk om de waarde hiervan tastbaar te maken en over te brengen. De waarde van een boom kan worden bezien vanuit meerdere kanten en is voor iedereen dus anders. Te denken valt aan de subjectieve kanten zoals esthetische waarde, mentale gezondheid, of emotionele waarde die men eraan hecht. Maar bomen spelen ook een belangrijke rol binnen het ecosysteem en leveren diensten zoals CO2-vastlegging, afvang van luchtverontreinigende stoffen en water afvang. Dit zijn de zogenoemde baten van bomen.

Baten van bomen meten met i-Tree

Met het programma i-Tree Eco is het mogelijk om deze baten objectief te kwantificeren. Het van oorsprong Amerikaanse i-Tree softwareprogramma is sinds 2019 toepasbaar met Nederlandse brongegevens. Dit maakt i-Tree Eco geschikt om ook in Nederland de baten van bomen te berekenen. De diensten die bomen leveren noemen we milieueffecten.

Met het softwareprogramma worden de milieueffecten gekwantificeerd en de maatschappelijke effecten (baten) aangetoond die bomen binnen het ecosysteem bijdragen. De monetaire waarde representeert de vermeden kosten. Zo kan in beeld worden gebracht welke bijdrage een of meerdere bomen levert aan het opvangen van water en daarmee de riolering ontlast.

Mogelijkheden met i-Tree Eco

Het is mogelijk om de baten met i-Tree Eco voor één boom door te rekenen of voor een groot bomenbestand. Hiermee brengen we de huidige waarde van de milieueffecten in beeld. Ook is het mogelijk om:

• Bij een ruimtelijke ontwikkeling afwegingen te maken welke bomen veel baten opleveren en welke bomen dit naar verhouding nog te weinig doen vanwege een beperkte groeiplaats. Dit kan bijvoorbeeld bij een Bomen Effect Analyse worden toegevoegd om een betere afweging te maken in inpassingsvraagstukken;
• Beplantingsplannen te toetsen op bijdrage aan milieueffecten;
• Een voorspelling uit te voeren over het verloop van milieueffecten tot ongeveer 30 jaar;
• Berekende baten te visualiseren door middel van een infographic als educatie en/of communicatiemiddel;
• Verschillende scenario’s door te rekenen aan de hand van maatschappelijk doelstellingen, denk hierbij aan hittestress, hevige regenval en CO2.

Benieuwd naar wat i-Tree voor u kan betekenen? Neem gerust contact met ons op en we vertellen er graag meer over. Kunnen we u ook nog verder helpen met bijvoorbeeld een Bomen Effect Analyse (BEA) of een Quickscan Flora en Fauna? De boomspecialisten van Copijn staan dan uiteraard ook voor u klaar.

Copijn Boomspecialisten
Mart-Jan Dekker
Teamleider
030 2644 333
advies@copijn.nl

Neem contact op ›

Neem contact op


    Waar wilt u meer informatie over?

    Gerealiseerde projecten