Linde van Achterberg

Op 1 oktober 1966 begon Copijn met het redden en verzorgen van oude bomen. De nog jonge Jørn Copijn introduceerde toen boomchirurgie als eigen discipline in Nederland.

Op 1 oktober 1966 begon Copijn met het redden en verzorgen van oude bomen.

 

Project

Linde van Achterberg

Locatie

Achterberg

Opdrachtgever

Copijn

Specialisme

Verzorging monumentale bomen

Uitvoering

1966-heden

Discipline

Boomspecialisten

De aanleiding

Op 1 oktober 1966 begon Copijn met het redden en verzorgen van oude bomen. De nog jonge Jørn Copijn introduceerde toen boomchirurgie als eigen discipline in Nederland. De aanleiding was de behandeling van de linde van Achterberg. In het buitengebied van de gemeente Rhenen staat naast een boerderij een zeer oude linde. In de volksmond heet deze boom de 1000-jarige linde van Achterberg. In 1650 heeft op deze plek kasteel Levendael gestaan. De linde herinnert nog aan dit kasteel  De zogenoemde 1000-jarige linde in het Utrechtse dorp Achterberg leek ten dode opgeschreven. De naar schatting ongeveer 500 jaar oude boom verloor tijdens een storm een kolossale tak en nieuwe takbreuken dreigden. Hier gingen wij als eerste boomchirurgen op Nederlandse bodem aan de slag.

De oplossing

De behandeling van de linde bestond in 1966 uit het verkleinen van de kroon, de verankering van de hoofdtakken en verstevigen van de stam met stalen hechtingen. Copijn beheert deze boom al decennia lang. Ook in de nazomer van 2009 heeft Copijn voor boomverzorging van de oude linde gezorgd. Kenmerkend voor de boom is de stam die uit verschillende stamdelen bestaat en oude hechtingen (stalen pennen) als relicten uit het verleden zichtbaar zijn en een aantal nog steeds dienst doen. De boomverzorgende maatregelen omvatte het fors innemen van de gehele kroon. Daarnaast zijn de contouren van de stamvoet weer zichtbaar gemaakt door het verwijderen van begroeiing. De recent uitgevoerde boomverzorgende maatregelen bij de 1000-jarige linde geven de boom weer mogelijkheid om duurzaam te blijven bestaan.

Tot op de dag van vandaag inspecteert Copijn deze linde nog elke 2-3 jaar. Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum nam Copijn in 1986 de pachtovereenkomst en verzorging van de linde over van Staatsbosbeheer. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat de historische boom nog generaties meegaat. De zorg voor de levende monumenten, het groene erfgoed, is nog steeds een bijzonder thema binnen ons bedrijf en het vak boomverzorging heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld.

Delen:
Terug naar projecten