Rijksmuseum Groen Erfgoed zw Rijksmuseum Groen Erfgoed
Park 2020 Copijn zw Park 2020 Copijn
Copijn Radboud UMC gesloten tuin zw Copijn Radboud UMC gesloten tuin

Landschapsarchitecten

Copijn Landschapsarchitecten ontwerpt nieuwe en bestaande landschappen. Wij maken plannen voor een herkenbare, gezonde en groene leefomgeving. Onze ideeën en ontwerpconcepten komen voort uit een lange traditie van vakmanschap. De combinatie met kennis en constante innovatie zorgt ervoor dat wij creatieve oplossingen bieden voor actuele vraagstukken.

Van monumentaal groen tot innovatieve toepassingen

Copijn Landschapsarchitecten heeft zich gevestigd als klinkende naam in renovatie en ontwikkeling van monumentaal groen. We verbinden onze kennis van beplanting, ecosystemen en duurzame materialen aan nieuwe ruimtelijke opgaven. Daarnaast zijn wij pionier in de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, zoals daklandschappen en gevelbeplanting.

Van vraag tot ontwerp

Wij ontwerpen voor de toekomst. We verzorgen integrale planvorming voor stedelijke en landschappelijke opgaven. Daarnaast vertalen we complexe vragen en wensen naar een samenhangend ontwerp. Elke opgave biedt talloze mogelijkheden voor wonen, werken en ontspanning. Wij verbinden natuur en cultuur, heden en verleden en bebouwing en omgeving. Natuurlijke processen en kringlopen van grondstoffen zien wij als basis voor duurzaamheid.

Van idee tot verbeelding

Copijn Landschapsarchitecten beantwoordt opgaven op alle schaalniveaus. Dit komt door het team bestaande uit landschapsarchitecten, ontwerpers, beplantingsspecialisten en technisch adviseurs. We zoeken naar slimme combinaties van oud en nieuw. Daarbij kijken we naar kansen voor natuur en bedrijfsvoering. Speciale aandacht geven we aan de beleving en wensen van de gebruiker. Wij werken graag en veel samen met andere ontwerpdisciplines, zoals stedenbouwkundigen, architecten en interieurarchitecten. We ontwikkelen specifieke beplantingskennis en ruimte voor experimentele toepassing. Dit doen wij in samenwerking met Copijn Boomspecialisten en Copijn Groenaanleg en beheer. We presenteren onze ideeën met verbeelding, zodat onze denkwijze en het uiteindelijke resultaat voor iedereen zichtbaar wordt.

Heb je behoefte aan een landschapsarchitect met ervaring? Neem contact op met onze specialisten, zij helpen je graag met jouw vraagstuk.

Rijksmuseum Copijn Groen Erfgoed

Neem contact op

Groen erfgoed

Groen Erfgoed Hydepark Copijn

Healing environment

Healing Environment Radboudumc Copijn

Groene leefomgeving

Daktuin Boombanken Citymall Almere Copijn

Projecten

Ontvangstgebied Paleis Het Loo
Landschapsarchitecten
Bekijk
Herstelplan valwind Leersum Copijn
Bomen van betekenis: herstelplan valwind Leersum
Boomspecialisten, Landschapsarchitecten
Bekijk
Herstelplan landgoed Rhederoord
Herstelplan landgoed Rhederoord
Boomspecialisten, Landschapsarchitecten
Bekijk
Biobased en natuurinclusief bouwen Oirschot
Biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot
Landschapsarchitecten
Bekijk
wildopvang stichting Avolare
Ontwerp en aanleg buitenterrein stichting Avolare
Groenaanleg en beheer, Landschapsarchitecten
Bekijk
aanleg collectieve tuin Rijnweide
Ontwerp, aanleg en beheer collectieve tuin Rijnweide
Groenaanleg en beheer, Landschapsarchitecten
Bekijk
SAWA door Mei Architecten
SAWA
Landschapsarchitecten
Bekijk
binnentuin Haagse Poort
Beplantingsplan en aanleg interieurbeplanting Haagse Poort
Groenaanleg en beheer, Interieurbeplanting, Landschapsarchitecten
Bekijk
Bekijk meer projecten

Expertisegebieden

Parken

Parken hebben doorgaans een belangrijke functie in de groenstructuur van het dorp of de stad.

Stedelijke groene leefomgeving

Groene en blauwe structuren in de stad bieden de veerkracht die nodig is om onze steden leefbaar te houden.

Landgoederen

Bij het ontwerp van landgoederen laat Copijn haar inspireren door het oorspronkelijke plan.

Begraafplaatsen

De natuur, troost en gelijkheid van mensen spelen een belangrijke rol in het ontwerp van begraafplaatsen.

Daktuin ontwerp

Groene daken helpen bij het bufferen van regenwater en het verlagen van piekbelastingen op het riool.

Binnentuinen

Beplanting en water leveren een bijdrage aan een aangenaam binnenklimaat.

Grote particuliere tuinen

In onze ontwerpen zoeken wij naar eenheid: een ordening op basis van structuur, ritme en doorzichten.

Landschapsvisie en natuurontwikkeling

Met onze visie en natuurontwikkeling maken wij het landschap leesbaar.

Groen erfgoed

Groen erfgoed houdt waarde als de essentie blijft en het een adaptief vermogen voor verandering heeft.

Stedelijke openbare ruimte

Bij het ontwerpen van de stedelijke openbare ruimte laten wij ons inspireren door het stedelijke weefsel.

Healing environment

Het zicht op groen leidt tot significant kortere ziekenhuisopnames en gebruik van minder pijnstillers.