Groeiplaatsonderzoek

Een groeiplaats is voor de hechting van een boom een cruciaal onderdeel. “Een goed begin, is het halve werk”, per slot van rekening. Met een groeiplaatsonderzoek vergroot jij de slaagkans van de ontwikkeling van de boom. Een groeiplaatsonderzoek laat je natuurlijk door Copijn uitvoeren. Onze boomspecialisten hebben namelijk al jarenlange ervaring met het maken van een gedegen groeiplaatsonderzoek.

Opties bij een groeiplaatsonderzoek

De basis van de ontwikkeling van een boom ligt in een goede groeiplaats. Daarom heeft Copijn een breed palet aan mogelijkheden om deze parameters te meten en te analyseren in een groeiplaatsonderzoek. Bij een groeiplaatsonderzoek kan naast een grondboring of profielsleuf ook het bodemvocht, de zuurstof en methaangasvorming worden gemeten door onze boomspecialisten. Ook de verdichting van een groeiplaats alsmede de fysische, chemische en biologische samenstelling kan in beeld worden gebracht tijdens een groeiplaatsonderzoek.

Groeiplaatsonderzoek met een grondradar

Bij een groeiplaatsonderzoek zetten wij veelal een grondradar in. De situering van beworteling kan bijvoorbeeld in diverse gevallen in beeld worden gebracht met behulp van de grondradar technologie. Dit in combinatie met het graven van een aantal proefsleuven. De grondradar wordt ingezet om de ligging en intensiteit van beworteling te detecteren.

Een proefsleuf graven

Bij het graven van een proefsleuf kunnen onder andere de volgende aspecten worden onderzocht:

– bewortelingsdikte en -diepte
– de spreiding van het wortelstel
– wortelschades
– bodemprofiel en -samenstelling
– vochthuishouding
– bodemverdichting
– bodemzuurstof

Bij vaststelling van de oorzaak van de conditievermindering kan er een passend advies worden gegeven. Zo kan bij storende lagen in het bodemprofiel een schijngrondwaterspiegel ontstaan. Groeiplaatsverbetering na een groeiplaatsonderzoek kan dan een van de geadviseerde mogelijkheden zijn.

Groeiplaatsprobleem

De aanpak van een groeiplaatsprobleem kan per boomsoort sterk verschillen. Bij een aantasting door houtparasitaire schimmels kan een groeiplaatsonderzoek de nodige informatie bieden voor een onderbouwd advies. In sommige gevallen zijn bomen in mindere mate duurzaam te behouden maar is snoei nog een passende optie. Een boom kan na kroonreductie vaak nog een aantal jaren op afdoende veilige wijze behouden blijven.

Copijn Boomspecialisten
Mart-Jan Dekker
Teamleider
030 2644 333
advies@copijn.nl

Neem contact op ›

Neem contact op


  Waar wilt u meer informatie over?

  Gerealiseerde projecten

  Copijn Vijzelmethode Driebergen verplanting
  Verplanting Vijzelmethode Driebergen
  Boomspecialisten
  Bekijk
  Momumentale boomverzorging Copijn
  Linde van Achterberg
  Boomspecialisten
  Bekijk
  Copijn Boomverplanting Paardeveld
  Boomverplanting Gemeente Utrecht
  Boomspecialisten
  Bekijk