Boomverzorging Buitenplaats Doornburgh

buitenplaats doornburgh

quickscan Buitenplaats Doornburgh

boomverzorging buitenplaats Doornburgh

 

Project

Boomverzorging Buitenplaats Doornburgh

Locatie

Maarssen

Opdrachtgever

Doornburgh Real Estate B.V.

Specialisme

boomadvies, boomverzorging, monumentale bomen, vitaal groen erfgoed

Uitvoering

2021

Discipline

Boomspecialisten

Veiligheid in de openbare ruimte

In 2019 hebben wij boomverzorgende werkzaamheden uitgevoerd op Buitenplaats Doornburgh met betrekking tot de veiligheid op en om de buitenplaats. Dit was noodzakelijk om het terrein open te kunnen stellen voor het publiek. De zorgplicht, die je als eigenaar van een landgoed of buitenplaats hebt, vraagt echter om een voortdurende controle van de bomen en het treffen van maatregelen waar en wanneer dat nodig is.

Copijn heeft een Quickscan ontwikkeld die kan worden ingezet voor verschillende doelstellingen. Voor Buitenplaats Doornburgh hebben wij deze Quickscan ook toegepast. Het hoofddoel was om de veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen.

Risico-inventarisatie met Quickscan

De Quickscan is uitgevoerd door onze adviseurs. Zij hebben het perceel opgedeeld in verschillende risicovakken, zoals te zien is in de afbeelding links. De indeling is gemaakt op basis van een riciso-analyse en helpt bij het bepalen van de prioriteit.

De openbare ruimte rond de buitenplaats wordt intensief gebruikt door wandelaars, fietsers en ander verkeer en heeft daarom een zeer hoge prioriteit wanneer het gaat om het borgen van de veiligheid. De bomen en bosvakken die relatief ver van wegen en paden liggen hebben een lagere prioriteit.

Op deze wijze is het perceel vaksgewijs beoordeeld op veiligheid en is globaal aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te borgen.

Lage kosten en hoge efficiëntie

Het voordeel van het gebruik van deze Quicksan is dat de kosten relatief laag zijn. De risico-inventarisatie wordt immers per vak gedaan en niet per afzonderlijke boom. Doordat wij het inventarisatieproces hierdoor een stuk sneller en efficiënter kunnen uitvoeren kan er ook sneller worden gestart met het uitvoeren van de beheersmaatregelen.

Boomverzorging door specialisten

De boomverzorgers van Copijn gebruiken de uitkomsten van de Quicksan als leidraad voor de boomverzorgende werkzaamheden op de buitenplaats. Omdat de Quicksan alleen globale maatregelen aangeeft per gebied en geen gespecialiseerd advies per boom, kan dit alleen door goede specialisten worden uitgevoerd. Bij Copijn werken we daarom altijd met gecertificeerde vakmensen.

Zo hebben wij ervoor gezorgd dat Buitenplaats Doornburgh op een voordelige en laagdrempelige manier kan voldoen aan haar zorgplicht.

Delen:
Terug naar projecten