Daktuin

Daktuin aanleggen

In onze stedelijke leefomgeving bieden lege daken en kale muren ongekende mogelijkheden. Landelijke en provinciale overheden formuleren beleid ter bevordering van een duurzame inrichting van de leefomgeving. Sommige gemeenten gaan verder en geven hier praktische invulling aan door het verstrekken van subsidies voor een daktuin.

Dakpark

Aanjager van deze ontwikkeling is de gewenste verduurzaming van de maatschappij en de schaarse ruimte in stedelijk gebied. De daken in de stad blijven grotendeels ongebruikt, terwijl de stad op de grond woekert met de schaarse ruimte in onze woon- en werkomgeving. Dit inspireert ontwerpers tot het ontwerpen van spectaculaire daktuinen en dakbegroeiingen in en op gebouwen.

Groen dak

Bij het ontwerpen van daktuinen en geveltuinen laten we ons inspireren door de architectuur van het gebouw, de stedelijke omgeving, de ruimtelijke en functionele wensen van de opdrachtgever en de technische randvoorwaarden. Copijn heeft al decennia lang ervaring met het ontwerpen, aanleggen en beheren van daktuinen. De laatste jaren is daar ook de groene gevel bijgekomen.

Voordelen van een daktuin

Muren en daken bekleden met groen gebeurt niet alleen om esthetische redenen. Het brengt ook veel voordelen met zich mee. Daktuinen isoleren en vertragen de regenwaterafvoer. Het zijn de nieuwe koelte-eilanden in de stad en vangen fijnstof af. En met een beetje inspanning leveren ze ook nog een bijdrage in de reductie van geluid en het vastleggen van CO2. In de winter houdt het groen de warmte binnen, in de zomer blijft de warmte weer buiten. De verticale beplantingssystemen bieden veel groen zonder dat er vloeroppervlak verloren gaat. Ze hebben een goede invloed op de luchtvochtigheid en de akoestiek in een ruimte.

Heeft u interesse in de aanleg van een daktuin? Vul dan het contactformulier in op onze groenaanleg en beheer pagina.

Copijn Groenaanleg en beheer
Hans Jansen
Bedrijfsleider
06 23 24 79 18
groenaanlegenbeheer@copijn.nl

Neem contact op ›

Gerealiseerde projecten

Copijn heeft het masterplan voor Windesheim opgesteld. Ontwerp van het daklandschap rondom Gebouw X, aantrekkelijke en flexibele ontmoetingsplek studenten.
Windesheim
Groenaanleg en beheer, Landschapsarchitecten
Bekijk
Copijn heeft de daktuin aangelegd van het Andaz Hotel. De grootste uitdaging was naast de krappe uitvoeringstijd vooral de logistieke opgave.
Andaz Hotel
Boomspecialisten, Groenaanleg en beheer
Bekijk
Copijn heeft een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de buitenruimte op het dak van het winkelcentrum CityMall Almere boven de parkeergarage. Er zijn tal van boombanken.
Citymall Almere
Boomspecialisten, Groenaanleg en beheer, Landschapsarchitecten
Bekijk
Copijn heeft het ontwerp technisch uitgewerkt en de beplantingsplannen gemaakt. Op zes verdiepingen heeft Copijn daktuinen aangelegd.
Double Tree Hilton
Groenaanleg en beheer
Bekijk