Rijksmuseum Amsterdam

Copijn ontwerpt de groene buitenzaal van het Rijksmuseum. De renovatie vormde de aanleiding om de tuin te herpositioneren als onderdeel van het museum.

Copijn ontwerpt de groene buitenzaal van het Rijksmuseum. De renovatie vormde de aanleiding om de tuin te herpositioneren als onderdeel van het museum.

Copijn ontwerpt de groene buitenzaal van het Rijksmuseum. De renovatie vormde de aanleiding om de tuin te herpositioneren als onderdeel van het museum.

Project

Rijksmuseum Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Rijksgebouwendienst

Specialisme

Ontwerp, Beplantingsplan, Technische Uitwerking, Directievoering

Ontwerp

2004-2012

Uitvoering

2012-2016

Discipline

Landschapsarchitecten • Boomspecialisten

De opgave

In 1901 ontwierp Pierre Cuypers de tuin van het Rijksmuseum als een toonkamer in de buitenlucht, in de zogenaamde Oud Hollandse Stijl. In de vorige eeuw veranderde de stedelijke omgeving en is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Geleidelijk aan raakte de tuin in de vergetelheid. De renovatie en heropening van het museum in 2013 vormde de aanleiding om de tuin te herpositioneren als wezenlijk onderdeel van het museum. Het Rijksmuseum wil met een bredere, meer flexibele presentatie nieuwe doelgroepen bereiken.

Onze visie

Ook wij zien de tuin als een toonzaal van het museum. Daarmee sluiten we naadloos aan op het gedachtegoed van Cuypers. De ingrepen van architecten Cruz Y Ortiz maken het gebouwencomplex, met respect voor het verleden, klaar voor de komende eeuw. In onze visie is de tuin niet langer een blauwdruk, maar een museale ruimte die de vernieuwing van het museum en de collectie tot uitdrukking brengt. Met de vernieuwde tuin geeft het Rijksmuseum een stevige handdruk bij het eerste contact met bezoekers.

Het ontwerp

We hebben de bestaande structuur van de verschillende tuinen als vertrekpunt genomen en deze verrijkt met een beplantingsplan dat meer contrast en dynamiek in de seizoenen geeft. Voor de jaarlijks wisselende beeldententoonstelling zijn diverse podia gemaakt. De monumentale bomen hebben een eigen plek in het ontwerp gekregen. Aan de zijde van het Museumplein vormen de boomkronen van kleinbladige lindes een venster op de tuin. Met waterkunstwerken, oplichtende paden, royale tuinbanken en bloeiende beplanting nodigt de tuin jong en oud uit tot een informele kennismaking met kunst.

Publicaties

Benieuwd hoe de Rijksmuseumtuin zijn functie als museumzaal heeft herwonnen? Landschapsarchitect Sander Rombout legt het uit in het themanummer Herontwerp Groen Erfgoed van het vakblad Tuin en Landschap.

Lees hier het interview “Tuin is weer onlosmakelijk onderdeel van het Rijksmuseum.” met onze opdrachtgever Rijksmuseum, Igor Santhagens. Verschenen in het themanummer Groen over 50 jaar Copijn.

 

Delen:
Terug naar projecten