Bomen Effect Analyse ontwikkeling en bouw ‘Basita’

Bomen Effect Analyse Basita RhoonBEA Basita

 

Leuk detail: ook in het logo van Basita nemen de verschillende platanen een prominente plek in. Je herkent ze in de B en de A

Project

Bomen Effect Analyse ontwikkeling en bouw ‘Basita’

Locatie

Dorpsdijk, Rhoon

Opdrachtgever

Ingenieursburo AKM

Specialisme

boomtechnisch onderzoek

Uitvoering

2018-2022

Discipline

Boomspecialisten

Monumentale platanen

Aan de Dorpsdijk in Rhoon is een kleinschalig appartementengebouw met 24 levensloopbestendige drie- en vierkamerappartementen ontwikkeld. Het complex is voorzien van een half verdiepte stallingsgarage en een viertal bouwlagen inclusief balkons. Omdat op het terrein een vijftal monumentale platanen staat, heeft Ingenieursburo AKM aan Copijn gevraagd om een boomtechnisch onderzoek uit te voeren. Dit in het kader van de sloop van het vorige pand en de nieuwbouw in relatie tot het duurzaam behoud van de bomen.

Boomsparende oplossingen

In een bouwteamconstructie hebben we integraal nagedacht over de ontwerpoplossingen om de bomen te sparen. Twee belangrijke oplossingen zijn het positioneren van de inrit naar de parkeerkelder en het maken van een uitsparing uit het gebouw.

De positionering van de inrit is zo gekozen dat de twee platanen die ernaast gelegen zijn allebei zoveel mogelijk ruimte houden om zich te ontwikkelen. De uitsparing in het gebouw is gemaakt om, zowel voor de beworteling als het kroonvolume, nu en in de toekomst voldoende groeiruimte te behouden.

Boombehoud in het ontwerp

Door vanaf de start aandacht te hebben voor de waarde van deze bomen is het boombehoud als speerpunt in het ontwerp meegenomen. Deze focus zorgde er ook voor dat het toezicht tijdens de uitvoering goed geregeld was en snoei- en groeiplaatsverbetering konden worden uitgevoerd.

Lees meer over de Bomen Effect Analyse

Delen:
Terug naar projecten