Boomtaxatie

Boomtaxateur – NVTB

De boomtechnisch adviseurs van Copijn voeren regelmatig werkzaamheden uit als expert in opdracht van advocaten kantoren of landelijke rechtbanken. Hierbij taxeren zij de waarde van, of de schade aan bomen volgens ‘Rekenmodel Vervangingskosten’ van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). De monetaire waarde van de boom wordt uitgedrukt in euro’s en gebaseerd op de stichtingskosten die nodig zijn om een vergelijkbare boom op die locatie te kunnen realiseren. Laatst genoemde is onder meer afhankelijk van de investeringsbereidheid van de boomeigenaar, de functie, plantwijze, boven- en ondergrondse groeiruimte, toekomstverwachting en boomleeftijd. Naast de monetaire waarde kan er onder andere sprake zijn van cultuurhistorische-, ecologische-, emotionele, of recreatieve waarde.

Boomwaarde bepalen

Het gestructureerd vastleggen van de monetaire waarde volgens de geldende richtlijnen kan enkel worden uitgevoerd door een geregistreerd boomtaxateur die aangesloten is bij de NVTB. Binnen het schaderecht gebruikt de taxateur de boomwaarde voor het vaststellen van de omvang van een schade. De boomwaarde wordt steeds vaker gebruikt bij het opstellen van een herplantverplichting in omgevingsvergunningen, waarbij er sprake is van het vellen van houtopstanden, of voor het bepalen van een zogenoemde investeringsdrempel. Ook binnen het BEA traject is het vooraf vaststellen van de boomwaarde vaak van belang.

Copijn Advies
Miklos Suijk
Bedrijfsleider
boomspecialisten@copijn.nl

Neem contact op ›

Boomspecialisten projecten

Neem contact op