Boombeleid en beheerplannen

Beheerplan

Voor het beheer van de bomen wordt een bomenbeleidsplan opgesteld. Waar planten we bomen? Hoe onderhouden we bomen? Hoeveel geld mag het kosten? In het plan staat hoe gemeentes dient om gaan met bomen in de openbare ruimte. Uitgangspunt bij het beleid is dat bomen een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefkwaliteit van de stad. De zorg en aandacht voor beheer, behoud en ontwikkeling van bomen is een belangrijke taak en verantwoordelijkheid van de gemeente.

Bomenbeleidsplan

Het bomenbeleid geeft de hoofdlijnen en randvoorwaarden aan die verder uitgewerkt kunnen worden in een beheerplan. Daarnaast wordt houvast geboden bij het consolideren of uitbreiden van de boomstructuur bij gebiedsontwikkeling of herstructurering. Waardevolle bomen(structuren) worden zo beschermd en voor nieuw te planten bomen worden goede omstandigheden gewaarborgd.

Copijn Advies
Miklos Suijk
Bedrijfsleider
boomspecialisten@copijn.nl

Neem contact op ›

Boomspecialisten projecten

Neem contact op