Boomadvies

Boomadvies

Copijn Advies

Copijn Advies adviseert opdrachtgevers over het duurzaam beheren en inrichten van de openbare ruimte. Ons team bestaat uit specialisten die vanaf het conceptniveau mee kunnen denken met de opdrachtgever. Wij zien ons zelf als sparringpartner bijvoorbeeld aanschuiven bij het beoordelen van de technische haalbaarheid van een ontwerp, de lange termijn visie van een bomenbestand en het beleid ten aanzien van het groenbezit. In alle fasen erna zorgt Copijn voor het boomadvies en de verdere praktische invulling.

Technisch boomadvies

Enerzijds maken wij de bestekken, werken de technische details uit, maken beheerplannen, stellen structuurplannen op en anderzijds houden wij toezicht en voeren wij directie bij groen gerelateerde uitvoeringsprojecten. Onze technische boomadviseurs houden zich onder meer bezig met VTA inspectie, nader boomtechnisch onderzoek, Boom Effect Analysesboomtaxatie, groeiplaats- en verplantbaarheidsonderzoek, bomentoezicht, stabiliteitsonderzoek en monitoren bomen op ontwikkellocaties.

Duurzame oplossing

Stedelijk groen, en bomen in het bijzonder, staat volop in de publieke belangstelling. Budgetten worden ingezet voor duurzaam beheer en nieuwe ontwikkelingen. Copijn Advies kijkt van nature het liefst naar de langere termijn. Wij prikkelen opdrachtgevers om de meest duurzame oplossingen te overwegen. Onze kennis en ervaring delen wij graag in een degelijk boomadvies met onze opdrachtgevers.

Miklos Suijk, Copijn
Miklos Suijk
Bedrijfsleider
Mart-Jan Dekker
Boomtechnisch adviseur
Peter van der Laan
Boomtechnisch adviseur
Joze ‘t Hoen
Boomtechnisch adviseur
Marina van Hameren
Boomtechnisch adviseur
Neem contact op ›

Boomtechnisch onderzoek

Bij een boomtechnisch onderzoek worden diverse technieken ingezet. De visuele beoordeling, VTA controle, vormt de basis van het boomonderzoek. Hierbij worden biologische en mechanische symptomen beoordeeld. Indien er gebreken geconstateerd worden waarvan de veiligheidsrisico’s visueel niet volledig vastgesteld kunnen worden, dan is er nader onderzoek nodig.

meer hier over

Groeiplaatsonderzoek

De basis van de ontwikkeling van een boom ligt in een goede groeiplaats. Daarom heeft Copijn een breed palet aan mogelijkheden om deze parameters te meten en te analyseren. Naast een grondboring of profielsleuf kan bodemvocht, zuurstof en methaangasvorming worden gemeten. Ook de verdichting van een groeiplaats alsmede de fysische, chemische en biologische samenstelling kan in beeld worden gebracht. De situering van beworteling kan in diverse gevallen in beeld worden gebracht met behulp van de grondradar technologie.

meer hier over

Bomen Effect Analyse

Een Bomen Effect Analyse (BEA) is een gestandaardiseerde methode om de mogelijke effecten van nieuwbouw-, herinrichtings- of renovatiewerkzaamheden in de nabijheid van bomen in kaart te brengen. De basis vraag die bij een BEA gesteld wordt is: “Kan de boom, in het perspectief van de voorgenomen bouw of aanleg, in zijn huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam behouden blijven?”.

meer hier over

Gerealiseerde advies projecten

Potentieel leefgebied van de hazelworm Gemeente Zeist Gemeentewerf Copijn
Bomen Effect Analyse en Quickscan Flora en Fauna Gemeente Zeist
Advies
Bekijk
Monumentale iep Amsterdam
Nader boomtechnisch onderzoek monumentale iep
Advies
Bekijk
Maarsbergen Spoorwegonderdoorgang N226
Boomtechnisch onderzoek spoorwegonderdoorgang N226 Maarsbergen
Advies
Bekijk
Copijn Japanse Tuin Nederlandse Ambassade Tokio gras
Boombeoordeling en bomenplan Nederlandse Ambassade
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Copijn bomen verplanten Linde Baarn Caterpillar met Begeleiding
Bomen verplanten en boomadvies Gymzaal De Loef
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Boomtechnisch onderzoek Lage Vuursche
Boomtechnisch onderzoek en quickscan flora & fauna Lage Vuursche
Advies
Bekijk
Vitaliteitsonderzoek van de vier Dreven in Culemborg. Uitgevoerd door Copijn Advies.
Boomtechnisch onderzoek Vier Dreven, Culemborg
Advies
Bekijk
Boomonderzoek copijn boomspecialist
Boomverzorging Park Rodichem – Huis ter Heide
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
groeiplaatsinrichting-Copijn-nieuwegein_2
Groeiplaatsinrichting Getijdemonde Nieuwegein
Advies
Bekijk
Traverse_Dieren_Landgoed_Twickel2
Boomtechnisch onderzoek Kasteeltuin Twickel
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Apeldoorns-Kanaal_Boombeleid
Boombeleid Apeldoorns Kanaal
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Adam-en-Eva_Landgoed_Stoutenburg
Adam en Eva, Landgoed Stoutenburg
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
VliegbasisSoesterbergBoomtechnisch onderzoek4
Boomtechnisch onderzoek, Landgoed Beukenrode
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Boomtaxatie_taxateur_NVTB
Boomtaxatie en wondbehandeling
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Vliegbasis Soesterberg Copijn VTA
Inmeting en VTA Vliegbasis Soesterberg
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
De oude lindelaan op Landgoed De Paltz is tijdens een storm zwaar beschadigd. Na het vellen van de bomen zijn nieuwe lindes aangeplant, de laanstructuur.
Aanplanten Landgoed De Paltz
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Een innovatieve groeiplaatsinrichting. De ondergrondse voorziening bestaat uit een raamwerk die het gewicht van de verharding opvangt gevuld met grond.
Groeiplaatsinrichting Arnhem CS
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Op 1 oktober 1966 begon Copijn met het redden en verzorgen van oude bomen. De nog jonge Jørn Copijn introduceerde toen boomchirurgie als eigen discipline in Nederland.
Linde van Achterberg
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Na afronding van het voorontwerp heeft Copijn Advies voor diverse deelzones een Bomen Effect Analyse uitgevoerd.
Bomen Effect Analyse Stationsgebied Driebergen-Zeist
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Copijn heeft een boomtechnisch onderzoek gedaan bij de dikste beuk van Nederland omdat de conditie van de boom sterk achteruit is gegaan.
Boomtechnisch Onderzoek Dikke Beuk
Advies
Bekijk
In Copijn's ontwerp voor de Hortus botanicus Leiden wordt het versterken van de singelstructuur centraal gesteld. De Sterrewacht wordt een blikvanger.
Hortus botanicus Leiden
Advies, Boomspecialisten, Tuin- en Landschapsarchitecten
Bekijk

Neem contact op

Ons team

Miklos Suijk, Copijn
Miklos Suijk
Bedrijfsleider

Mart-Jan Dekker
Boomtechnisch adviseur

Peter van der Laan
Boomtechnisch adviseur

Joze ‘t Hoen
Boomtechnisch adviseur

Marina van Hameren
Boomtechnisch adviseur