Boomadvies

Copijn Advies

Copijn Advies adviseert opdrachtgevers over het duurzaam beheren en inrichten van de openbare ruimte. Ons team bestaat uit specialisten die vanaf het conceptniveau mee kunnen denken met de opdrachtgever. Wij zien ons zelf als sparringpartner bijvoorbeeld aanschuiven bij het beoordelen van de technische haalbaarheid van een ontwerp, de lange termijn visie van een bomenbestand en het beleid ten aanzien van het groenbezit. In alle fasen erna zorgt Copijn voor het boomadvies en de verdere praktische invulling.

Boomtechnisch adviseur

Enerzijds maken wij de bestekken, werken de technische details uit, maken beheerplannen, stellen structuurplannen op en anderzijds houden wij toezicht en voeren wij directie bij groen gerelateerde uitvoeringsprojecten. Onze boomtechnisch adviseurs houden zich bezig met VTA’s, nader onderzoek, BEA’s, trekproeven, boomtaxaties, verplantbaarheidsonderzoeken en monitoren bomen op ontwikkellocaties.

Duurzame oplossing

Stedelijk groen, en bomen in het bijzonder, staat volop in de publieke belangstelling. Budgetten worden ingezet voor duurzaam beheer en nieuwe ontwikkelingen. Copijn Advies is gericht op de lange termijn. Wij prikkelen opdrachtgevers om een duurzamere oplossing te overwegen. Onze opgebouwde kennis en ervaring delen wij graag in een goed boomadvies met onze opdrachtgever.

Miklos Suijk
Bedrijfsleider
Mart-Jan Dekker
Boomtechnisch adviseur
Peter van der Laan
Boomtechnisch adviseur
Joze ‘t Hoen
Boomtechnisch adviseur
Neem contact op ›

Boomtechnisch onderzoek

Bij een boomtechnisch onderzoek worden diverse technieken ingezet. De visuele beoordeling (VTA = Visual Tree Assessment) vormt hiervoor de basis waarbij biologische en mechanische symptomen worden beoordeeld. Indien er gebreken geconstateerd worden waarvan de veiligheidsrisico’s visueel niet volledig vastgesteld kunnen worden, dan is er nader onderzoek nodig.

meer hier over

Groeiplaatsonderzoek

Een groeiplaatsonderzoek wordt uitgevoerd wanneer bomen in conditie teruglopen zonder dat er een direct aanwijsbare oorzaak is. Een groeiplaatsonderzoek geeft duidelijkheid over de oorzaken van de conditionele achteruitgang van de boom. Het onderzoeken van de oorzaak is bepalend voor de verdere aanpak om duurzaam boombehoud mogelijk te maken.

meer hier over

Bomen Effect Analyse

Een Bomen Effect Analyse (BEA) is een gestandaardiseerde methode om de mogelijke effecten van nieuwbouw-, herinrichtings- of renovatiewerkzaamheden in de nabijheid van bomen in kaart te brengen. De standaardvraag die bij een BEA gesteld wordt is: “Kan de boom, in het perspectief van de voorgenomen bouw of aanleg, in zijn huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam behouden blijven?”.

meer hier over

Gerealiseerde advies projecten

Boomonderzoek copijn boomspecialist
Boomverzorging Park Rodichem
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
groeiplaatsinrichting-Copijn-nieuwegein_2
Groeiplaatsinrichting Nieuwegein
Advies
Bekijk
Traverse_Dieren_Landgoed_Twickel2
Boomtechnisch onderzoek Landgoed Twickel
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Apeldoorns-Kanaal_Boombeleid
Boombeleid Apeldoorns Kanaal
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Adam-en-Eva_Landgoed_Stoutenburg
Adam en Eva, Landgoed Stoutenburg
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
VliegbasisSoesterbergBoomtechnisch onderzoek4
Boomtechnisch onderzoek, Landgoed Beukenrode
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Boomtaxatie_taxateur_NVTB
Boomtaxatie en wondbehandeling
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
VliegbasisSoesterbergBoomtechnisch onderzoek4
Inmeting en VTA Vliegbasis Soesterberg
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
De oude lindelaan op Landgoed De Paltz is tijdens een storm zwaar beschadigd. Na het vellen van de bomen zijn nieuwe lindes aangeplant, de laanstructuur.
Aanplanten Landgoed De Paltz
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Een innovatieve groeiplaatsinrichting. De ondergrondse voorziening bestaat uit een raamwerk die het gewicht van de verharding opvangt gevuld met grond.
Groeiplaatsinrichting Arnhem CS
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Op 1 oktober 1966 begon Copijn met het redden en verzorgen van oude bomen. De nog jonge Jørn Copijn introduceerde toen boomchirurgie als eigen discipline in Nederland.
Linde van Achterberg
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Na afronding van het voorontwerp heeft Copijn Advies voor diverse deelzones een Bomen Effect Analyse uitgevoerd.
Boom Effect Analyse Stationsgebied Driebergen-Zeist
Advies, Boomspecialisten
Bekijk
Copijn heeft een boomtechnisch onderzoek gedaan bij de dikste beuk van Nederland omdat de conditie van de boom sterk achteruit is gegaan.
Boomtechnisch Onderzoek Dikke Beuk
Advies
Bekijk
In Copijn's ontwerp voor de Hortus botanicus Leiden wordt het versterken van de singelstructuur centraal gesteld. De Sterrewacht wordt een blikvanger.
Hortus botanicus Leiden
Advies, Boomspecialisten, Tuin- en Landschapsarchitecten
Bekijk

Neem contact op


Ons team

Miklos Suijk
Bedrijfsleider

Mart-Jan Dekker
Boomtechnisch adviseur

Peter van der Laan
Boomtechnisch adviseur

Joze ‘t Hoen
Boomtechnisch adviseur