Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Boomspecialisten

Bomen zijn een essentieel onderdeel van onze leefomgeving. Bomen geven structuur aan landschap en stad, zorgen voor schone lucht, beschutting en schaduw en herbergen natuurlijke organismen. Laanbomen, straatbomen, parkbomen en monumentale bomen sieren onze groeiende steden met hun veelvoud aan toepassingen. Door de toenemende verstedelijking ontstaat er een spanningsveld met het belang van ruimte en veiligheid, die nodig zijn voor een duurzaam boombehoud. Copijn Boomspecialisten heeft ruime ervaring in alle facetten van boomtechnische vraagstukken, waarin een duurzaam boombehoud centraal staat.

Onze werkzaamheden richten zich op de volgende werkvelden:

 • bouwen rondom bomen
 • vochtmonitoring bij bronbemaling
 • boominspectie en boominventarisatie
 • boombeleid en boombeheer
 • groeionderzoek en standplaatsonderzoek bij bomen
 • statistisch onderzoek met grondradar en PICUS geluidstomograaf
 • boomtaxatie en boomverzekering
 • monumentale boomzorg en bomenwacht

Maatregelen en adviezen die voortvloeien uit boomtechnische vraagstukken kunnen door Copijn Boomspecialisten worden uitgevoerd. Copijn heeft een uitgebreid dienstenpakket waarbij de ruime ervaring en specialisme zich op de volgende gebieden richt:

 • planten en verplanten van bomen
 • boomverzorging en snoeien
 • groeiplaatsverbetering
 • verwijderen van bomen