Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Boomspecialisten

BEHEREN

Beheren van bomen in landschappen en tuinen
Zie voor beheer & onderhoud van buitenruimtes, binnenbeplanting en tuinen: REALISEREN

Als eerste in Nederland begon Copijn met het professioneel verzorgen van bomen. Copijn Boomspecialisten adviseert omtrent de uitvoering van boomverzorgende maatregelen, het verplanten van grote bomen of het in stand houden van monumentale bomen. Copijn heeft de kennis opgebouwd om bomen generaties lang te behouden. Wij onderscheiden ons door onze passie voor bomen en onze diepgewortelde ervaring in het bomenvak.

Bomen vormen een essentieel onderdeel van onze leefomgeving. Bovendien hebben bomen vaak maatschappelijke en ecologische waarde. Bomen vormen natuurlijke herkenningspunten en geven structuur aan landschap en stad. Ze zorgen voor schone lucht, beschutting en schaduw en ze herbergen talrijke soorten vogels, insecten en zoogdieren. Door de toenemende verstedelijking ontstaat een spanningsveld tussen de waardering van bomen bovengronds en het beslag dat bomen leggen op de intensief gebruikte ondergrond.

Onze werkvelden zijn:


Ons team bestaat uit ETW opgeleide boomverzorgers. Onze boomspecialisten zetten zich elke dag met veel enthousiasme en plezier in om boomeigenaren bij te staan in boomtechnische vraagstukken.