Boomtechnisch onderzoek

VTA controle

De visuele beoordeling, VTA controle, (Visual Tree Assessment) vormt de basis van het bomenonderzoek. Hierbij worden biologische en mechanische symptomen beoordeeld. Indien er gebreken geconstateerd worden waarvan de veiligheidsrisico’s visueel niet volledig vastgesteld kunnen worden, dan is er nader stabiliteitsonderzoek nodig. Een beheeradvies per boom maakt onderdeel uit van de inspectie.

Beheeradvies

Het genereren van inzicht in de onderhoudsbehoefte van een bomenbestand is voor de boomeigenaar of beheerder essentieel voor een gerichte budgettering. Ook om een snoeibestek te kunnen maken is een gestructureerde opname essentieel. De meest voorkomende beheeropties zijn: begeleidingssnoei, onderhoudssnoei, gerichte snoei (bijvoorbeeld in geval van de aanwezigheid van probleemtakken), specifieke snoei (fruit- en vormbomen) of vellen.

Nader stabiliteitsonderzoek

Bij een nader onderzoek kan de inwendige houtkwaliteit en/of stabiliteit in beeld gebracht worden met behulp van de PICUS- geluidstomograaf, resistograaf of de trekproef.

Stabiliteit boom

Bij graafwerkzaamheden in een zone waar wortels aanwezig zijn kan een probleem met de stabiliteit van een boom ontstaan. Ook een storm of het verhogen van de grondwaterstand kan een nadelig effect hebben op de stabiliteit van bomen.

Trekproef

Een trekproef kan worden ingezet om twijfels over de stabiliteit weg te nemen en gericht advies te kunnen uitbrengen. Bij een trekproef wordt een mechanische kracht op de boom uitgeoefend. Tijdens het trekken aan de boom wordt de kanteling van de kluit gemeten (met een inclinometer). Vaak wordt ook de buiging van de stam gemeten (elastometer). De kanteling van de kluit wordt in een curve vastgelegd. Om de boom niet te beschadigen wordt er slechts een beperkte kracht gedurende een aantal seconden ingezet. Op basis van de meetresultaten en het boombeeld kunnen uitspraken gedaan over de veiligheidsmarge. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke omgevingsparameters. Zo is de windstroming in bebouwd gebied wezenlijk anders dan in het buitengebied en is een boom doorlatend en tot op zekere hoogte flexibel.

Copijn Advies
Miklos Suijk
Bedrijfsleider
boomspecialisten@copijn.nl

 

Neem contact op ›

Gerealiseerde projecten

Copijn heeft een boomtechnisch onderzoek gedaan bij de dikste beuk van Nederland omdat de conditie van de boom sterk achteruit is gegaan.
Boomtechnisch Onderzoek Dikke Beuk
Boomspecialisten
Bekijk
Traverse_Dieren_Landgoed_Twickel2
Boomtechnisch onderzoek Kasteeltuin Twickel
Boomspecialisten
Bekijk
VliegbasisSoesterbergBoomtechnisch onderzoek4
Boomtechnisch onderzoek, Landgoed Beukenrode
Boomspecialisten
Bekijk
Vliegbasis Soesterberg Copijn VTA
Inmeting en VTA Vliegbasis Soesterberg
Boomspecialisten
Bekijk

Neem contact op