Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer

Tuin- en Landschapsarchitecten

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten ontwerpt nieuwe en bestaande landschappen. Wij maken plannen voor een herkenbare en groene leefomgeving. Onze ideeën en ontwerpconcepten zijn geworteld in een lange traditie van vakmanschap, kennis en innovatie en bieden creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken.

Onze speerpunten zijn:

• De leefbare stad en stedelijke natuur
• Ontwikkeling van groen erfgoed
• Een gezonde leefomgeving
• Ontwerpen met nieuwe beplantingsconcepten
• Van ontwerp tot beheer, tussen traditie en experiment

Onze werkvelden zijn:

• Stedelijke openbare ruimte
• Parken en buitenplaatsen
• Landgoederen en begraafplaatsen
• Daklandschappen, gevel- en binnentuinen
• Landschapsvisie en natuurontwikkeling
• Renovatie beplantingen en beheerplannen

Een compact team van 15 medewerkers werkt aan opgaven op alle schaalniveaus. We werken in de keten van advies, ontwerp, uitwerking, aanbesteding en directievoering. We zoeken naar slimme combinaties van oud en nieuw, met kansen voor natuur en bedrijfsvoering en de wensen van de gebruiker. We zijn ambitieus maar nuchter met de ervaring van de praktijk van alledag.