Stedelijke groene leefomgeving

Vitale leefomgeving

Een steeds groter deel van de bevolking woont en leeft in de stad. Tegelijkertijd staan we voor een aantal actuele en maatschappelijke vraagstukken van deze tijd: klimaatverandering met zowel, extreme hitte als hevige regenval, overstromingen en langdurige droogte, maar ook afvalstromen, uitputting van grondstoffen en hiermee gepaard gaande gezondheidsvraagstukken. Bij de oplossing van deze opgaves is een belangrijke rol weggelegd voor de landschapsarchitect. Groene en blauwe structuren in de stad bieden de veerkracht die nodig is om onze steden leefbaar te houden. Het brengt mens en natuur (weer) dichter bij elkaar, wat beleving en bewustwording stimuleert. Circulaire systemen, waarin kringlopen gesloten worden en afval niet meer bestaat vormen de basis voor de vormgeving voor een gezonde groene leefomgeving.

Rol van landschapsarchitect

Duurzame planvorming vraagt om een integrale aanpak, waarbij verbindingen worden gelegd tussen verschillende aspecten van de opgaven. Bijvoorbeeld de koppelingen van recreatieve routes aan wateropgave en natuurontwikkeling. Doordat de landschapsarchitect op het raakvlak van vele vakdisciplines opereert, vormt hij de schakel tussen verschillende aspecten en componenten in het planproces en ontwerp. Door te denken in systemen, over de grenzen van het plangebied heen, wordt samenhang gevonden tussen verschillende elementen en processen.

Wij voelen ons mede verantwoordelijk voor de toekomst van onze steden en willen een bijdrage leveren door een prettige gezonde leefomgeving te creëren die veerkrachtig is. Bij het ontwerpen van de stedelijke openbare ruimte laat Copijn Landschapsarchitecten zich inspireren door het omringende landschap of het stedelijke weefsel, de architectuur van het gebouw, ruimtelijke en functionele eisen van de opdrachtgever en technische randvoorwaarden voor gebruik, aanleg en beheer.

De stedelijke groene leefomgeving laten ontwerpen door Copijn? Neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier op de landschapsarchitecten pagina.

Copijn Landschapsarchitecten
Sander Rombout
Landschapsarchitect en teamleider
06 51 22 79 63
landschapsarchitecten@copijn.nl

Neem contact op ›

Neem contact op


  Neem contact op

  Gerealiseerde projecten

  Daktuin citymall almere copijn
  Citymall Almere
  Boomspecialisten, Groenaanleg en beheer, Landschapsarchitecten
  Bekijk
  Copijn Energiecampus stedelijk groen ontwerp
  Energiecampus Schenkenschans
  Landschapsarchitecten
  Bekijk
  groene wand sportplaza mercator copijn
  Sportplaza Mercator
  Groenaanleg en beheer, Landschapsarchitecten
  Bekijk
  Park 20|20 Copijn
  Park 20|20: ontwerp op basis van de cradle to cradle filosofie
  Landschapsarchitecten
  Bekijk