Ontvangstgebied Paleis Het Loo

Project

Ontvangstgebied Paleis Het Loo

Locatie

Paleis het Loo, Apeldoorn

Opdrachtgever

Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum

Specialisme

Groen erfgoed, klimaatadaptatie, toekomstbestendig ontwerp

Uitvoering

2016-2023

Discipline

Landschapsarchitecten

Toekomstvisie

In de afgelopen jaren heeft Paleis Het Loo hard gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het volledige parkensemble. Het paleis is gerenoveerd en voorzien van een innovatieve ondergrondse uitbreiding, waardoor de museale functie verder is uitgebreid. Copijn heeft onder de titel ‘Hervonden & Verbonden’ een visie ontwikkeld voor het gehele parkensemble om daarin weloverwogen keuzes voor de diverse programmaonderdelen vast te leggen.

Paleis Het Loo is het middelpunt van een cultuurlandschap van grote allure en van een omvang die in Nederland uniek is. De invloedsfeer reikt ver door in zowel Apeldoorn als de Veluwe. De diverse tijdslagen zijn zichtbaar over het gehele terrein. Er is van oorsprong een nauwe relatie tussen de diverse zones van het parkensemble. In de visie worden deze tijdslagen en functies hervonden en verbonden. Hiermee vertellen we het historische en functionele verhaal van het paleis aan de bezoeker. Van veranderingen die de verschillende bewoners hebben gemaakt, met de periode van Wilhelmina als meest zichtbare, tot de praktische kant van het in stand houden van de plantencollecties.

Door de visie voor al deze deelgebieden als uitgangspunt te gebruiken ontstaat een verbonden geheel. In een vernieuwd ontvangstgebied vallen de onderdelen in het paleisensemble samen en geven we het gebied een kwalitatieve aansluiting op het stedelijk weefsel van Apeldoorn.

Ontvangstgebied

Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen van het paleis onderging het ontvangstgebied in de afgelopen jaren een metamorfose. We hebben de parkeerplaats voorzien van de nodige uitbreiding, gerealiseerd in boskamers om zo het natuurlijke karakter van de plek zoveel mogelijk te behouden. Historische relicten en natuurwaarden zijn hierdoor ingebed.

De hoofdparkeerplaats kreeg een lichte kleur asfalt om zo de hittestress te beperken. De incomplete boomstructuur hebben we weer aangevuld tot een samenhangend geheel. Parkeren in de boskamers gebeurt alleen wanneer dat nodig is. De parkeerplaatsen zijn voorzien van grasroosters zodat er water kan infiltreren, de uitstraling zo groen mogelijk is en er geen inbreuk op het bodemarchief is. De bomenstructuur van de hoofdparkeerplaats hebben we in de boskamers doorgetrokken en zal in de toekomst zorgen voor schaduw en beschutting.

Historische lanen

Om naar het paleis te komen volgt de bezoeker een route via het entreegebouw, het stallencomplex en over de historische lanen. Door de tand des tijds waren deze lanen in aftakelende staat en sloten ze niet meer aan bij het verwachtingsniveau van de bezoeker. Om de majestueuze beleving te houden en de pragmatische denkwijze van de laatste koninklijke bewoner, Wilhelmina, te volgen, is besloten de twee schuine lanen in hun volledigheid te vervangen.

Zo hebben we het laanprofiel volledig gerenoveerd met bomen van eigen genetische afkomst en voorzien van ondergrondse maatregelen ten aanzien van bodem en water om in nieuwe klimaatfactoren te kunnen groeien. Een goede basis om opnieuw vele generaties te overleven.

Delen:
Terug naar projecten