Herontwikkeling groen erfgoed

Groen erfgoed

Groen erfgoed houdt waarde als de essentie blijft en het een adaptief vermogen voor verandering heeft. De landschapsarchitect weegt de waarden en begeleidt de keuzes binnen de fysieke mogelijkheden van een plek. Het zoeken naar de essentie vergt selectie en keuzes. In de analyse onderscheiden we drie aspecten voor het onderzoek naar de essentie van het erfgoed. Het materiaal, de morfologie en de betekenis staan centraal in de analyse en bieden daarna handvatten voor de ontwerpstrategie. Materiaal betreft letterlijk de waarde van harde materialen, technische vervaardiging, beplantingsortiment, plantverbanden etc. De morfologie beschrijft de planstructuur, de ontwerpsignatuur, ruimtelijke opbouw en mate van samenhang van het gebied. De betekenis gaat in grote mate over de verhalen, de betekenis in brede of specifieke zin en hoe deze terug komen in het gebied. De diverse sectorale onderzoeken vanuit tuinkunsthistorie, boomvitaliteit, gebruikswaarde, bodemgegevens, beheeraspecten etc. geven al veel input voor deze essentie.

Historisch landschap

In de visievorming dient dit verenigd te worden met de diverse wensen van het Programma van Eisen. Dit vraagt een ontwerponderzoek waarin verkend wordt wat heden en verleden voor elkaar kunnen betekenen en waar mogelijke tegenstrijdigheden ontstaan. Dat geeft keuzes of opgaven die in het PvE worden gemaakt of beschreven zodat aanscherping, bijsturing of nuancering van de visie of bijstelling van het PvE volgt. Vervolgens kan de visie worden vastgelegd en het PvE nader worden beschreven.

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
Sander Rombout
Landschapsarchitect BNT
06 51 22 79 63
tuinenlandschapsarchitecten@copijn.nl

Neem contact op ›

Gerealiseerde projecten

Copijn ontwerpt de groene buitenzaal van het Rijksmuseum. De renovatie vormde de aanleiding om de tuin te herpositioneren als onderdeel van het museum.
Rijksmuseum Amsterdam
Boomspecialisten, Tuin- en Landschapsarchitecten
Bekijk
Copijn maakt renovatieplan voor vestingwerken Hellevoetsluis. Het verleden werd zichtbaar gemaakt met vertaling van actuele wensen in een bruikbaar park.
Vestingwerken Hellevoetsluis
Tuin- en Landschapsarchitecten
Bekijk
In Copijn's ontwerp voor de Hortus botanicus Leiden wordt het versterken van de singelstructuur centraal gesteld. De Sterrewacht wordt een blikvanger.
Hortus botanicus Leiden
Advies, Boomspecialisten, Tuin- en Landschapsarchitecten
Bekijk
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten is betrokken bij de herontwikkeling van het volledige landgoed Hydepark. Zichtlijnen en gerenoveerde beplantingen.
Hydepark
Tuin- en Landschapsarchitecten
Bekijk

Neem contact op