Vestingwerken Hellevoetsluis

Copijn maakt renovatieplan voor vestingwerken Hellevoetsluis. Het verleden werd zichtbaar gemaakt met vertaling van actuele wensen in een bruikbaar park.

Copijn maakt een renovatieplan voor verdedigingswerken. Het verleden werd zichtbaar gemaakt met een vertaling van actuele wensen in een bruikbaar park.

Copijn maakt een renovatieplan voor verdedigingswerken. Het verleden werd zichtbaar gemaakt met een vertaling van actuele wensen in een bruikbaar park.

Project

Vestingwerken Hellevoetsluis

Locatie

Hellevoetsluis

Opdrachtgever

Gemeente Hellevoetsluis

Specialisme

Ontwerp, Technische uitwerking, Directievoering

Ontwerp

2006-2018

Discipline

Landschapsarchitecten

De opgave

Van oudsher beschermden verschillende verdedigingswerken de voormalige marinehaven van Hellevoetsluis en de Zuid-Hollandse Waterlinie tegen de vijand. Anno 2005 bestonden de vestingwerken Hellevoetsluis uit gedeformeerde grondlichamen met een diversiteit aan beplantingen en wandelpaden. De gemeente Hellevoetsluis wilde een renovatie-plan dat recht doet aan de historische gelaagdheid van de vesting en tegemoet komt aan de wensen van de bewoners. Het document De Waardestelling vormde het uitgangspunt. De metaforische titels Vredestijd, In tijden van Verdediging en Stadspark moesten richting geven aan de ontwikkeling van drie deelgebieden van het historisch erfgoed.

Onze visie

Een goed renovatieplan voor verdedigingswerken voldoet aan twee voorwaarden: het maakt het verleden zichtbaar en schept tegelijkertijd ruimte voor nieuwe vormen van gebruik. De uiteindelijke ingreep komt voort uit de interpretatie van het verleden en het vertalen van actuele wensen in een bruikbaar park. Wij scherpten het door de gemeente geschetste toekomstperspectief aan en presenteerden een eindbeeld waarin een groene serpentine het stadscentrum opnieuw met zijn historie verbindt.

Het ontwerp

Voor de eerste opgave – Vredestijd – is een consoliderende reconstructie uitgevoerd. We hebben de lijnen van de oorspronkelijke verdedigingswerken aangescherpt met een profilering van de taluds en de positie van de paden. In de tweede opgave – In tijden van Verdediging – staat de museale functie van de vestingwerken centraal. Op basis van historisch onderzoek kwamen we tot een ontwerp dat het verdedigingsconcept van vroegere tijden verbeeldt. De vroegere geschutsopstellingen en grondlichamen zijn opnieuw vormgegeven. Robuuste staalelementen laten de confrontatie met het verleden en het hedendaags gebruik van de vesting zien. In 2013 is begonnen met de start van de derde opgave – Stadspark – waarmee de totale renovatie van de bolwerken wordt afgerond.

Delen:
Terug naar projecten