Hydepark

Drone hydepark_150 DPI

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten is betrokken bij de herontwikkeling van het volledige landgoed Hydepark. Zichtlijnen en gerenoveerde beplantingen.

hydepark groen erfgoed copijn

Project

Hydepark

Locatie

Doorn

Opdrachtgever

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk

Specialisme

Ontwerp, Advies

Ontwerp

2012-heden

Discipline

Landschapsarchitecten

De opgave

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is eigenaar van landgoed Hydepark, een rijksmonumentaal ensemble van park, weiden en bossen met daarin het conferentiecentrum Hydepark. Op het park staan verder nog diverse gebouwen zoals een boerderij, dienstwoningen, en de oranjerie. De huidige parkaanleg stamt grotendeels uit 1885-1889 en is destijds ontworpen en aangelegd door Hendrik Copijn. Copijn Landschapsarchitecten is als ontwerpend adviseur betrokken bij alle opgaven ter consolidatie en herontwikkeling van het volledige landgoed van ca. 55 ha.

Onze visie

Als eerste is tuinhistorisch onderzoek verricht naar de buitenplaats van Hydepark. De aanleiding voor dit onderzoek was het plan voor nieuwbouw en verandering van gebruik van de buitenplaats. De daaruit voortkomende waardebepaling geeft handvatten voor toekomstige planvorming en onderzoek. Het hele complex is sinds 2008 een rijksmonument. Ter instandhouding en inspelend op veranderingen is een integrale visie voor ontwikkeling en beheer opgesteld. Het zorgvuldig in kaart brengen van al het groen door een 0-meting was het vertrekpunt voor zowel het ontwerp als een beheerplan.

Het ontwerp

De herbouw van het hoofdhuis voert terug naar de basis van het park. Zichtlijnen worden weer beantwoord en begeleidt met gerenoveerde beplantingen. Het stelsel van wegen, paden en parkeerplaatsen is afgestemd op hedendaagse eisen met respect voor de historische waarden van het landgoed. Het koetshuis heeft een nieuwe tuin gekregen waarin het verleden is weerspiegeld. Een handboek meubilair is als levend document in ontwikkeling en biedt houvast in toekomstige plannen. De renovatieplannen voor de Oranjerietuin zijn uitgevoerd en de tuin is aangelegd. Op dit moment wordt het bomen- en heesterplan voor het voorterrein van het landgoed opgesteld. Het beheerplan is een richtinggevend document dat via gericht beheer en gefaseerd investeren naar een eindbeeld toewerkt dat het landgoed recht doet. Zo wordt het versleten bos omgevormd naar een gevarieerd parkbos.

Lees hier het interview “Aan de toekomst bouwen met respect voor het verleden.” met onze opdrachtgever Hydepark, Gerrit Westerveld. Verschenen in het themanummer Groen over 50 jaar Copijn.

Delen:
Terug naar projecten