Healing environment

Healing environment

Rond zorginstellingen en ziekenhuizen wordt steeds vaker gevraagd om een ‘Healing Environment’. Daarvan is sprake, als de buitenruimte bijdraagt aan het welzijn van patiënten, familie en medewerkers. Het is de bedoeling dat patiënten door de ‘Healing Environment’ sneller herstellen of in ieder geval niet onnodig achteruitgaan. Daarnaast wordt Evidence Based Design ingezet om het ontwerpen therapietuinen te baseren op betrouwbare kennis.

Evidence Based design

Maar wat is dan een ‘Evidence Based Design Healing Environment’ en hoe komt deze tot stand? Het positieve effect van de aanwezigheid van groen op mensen is inmiddels bewezen. Maar over hoe de inrichting er dan precies uit moet zien om het optimale effect voor een specifieke doelgroep te bereiken is minder bekend. Er zijn wel studies naar verricht. Zo heeft Patrick Grahn aan de Zweedse Landbouwuniversiteit SLU in 1991 een grootschalig onderzoek onder parkbezoekers verricht naar welke parken het meest aantrekkelijk gevonden werden. De onderzoeksvraag hierbij was waarom mensen sommige parken aantrekkelijker vonden dan andere. Dat bleek veel te maken te hebben met verschillende ‘karakters’ die terug te vinden zijn in parken. Grahn heeft een aantal van die karakters benoemd en beschreven. De bezoekers gingen naar het park om er rust te vinden of ontspanning, om er even helemaal uit te zijn of om te kunnen bezinnen. En het al dan niet optreden van het gewenste effect, maakte een park meer of minder aantrekkelijk.

Therapietuinen

De uitkomsten uit het onderzoek van Grahn pleiten ervoor in een belevingsgericht ontwerp zoveel mogelijk van de door hem omschreven karakters op te nemen. Patiënten kunnen dan de plek vinden die op dat moment het beste past bij hun welbevinden en daardoor ook het grootste effect op hen heeft. Is de ruimte er niet om alle karakters op een natuurlijke wijze terug te laten komen, dan is kennis over specifieke behoeften van de toekomstige gebruikers van belang om het gewenste effect te bieden. Zo wordt de omgeving als het ware ‘ingekleurd’, specifiek voor de doelgroep waarvoor hij wordt ontworpen.

Met co-creatie team ontwerpen

Het ontwerptraject kenmerkte zich door een nauwe samenwerking tussen deskundigen bij de opdrachtegever en de ontwerpende partijen. De ontwerpkeuzes zijn gebaseerd op ervaringen, wensen en behoeften van patiënten, zorgprofessionals en getoetst middels Evidence-based Design.

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
Sander Rombout
Landschapsarchitect BNT
06 51 22 79 63
tuinenlandschapsarchitecten@copijn.nl

Neem contact op ›

Gerealiseerde projecten

Copijn-RadboudUMCgesloten-tuin
Therapietuinen Radboudumc
Tuin- en Landschapsarchitecten
Bekijk
Diakonessenhuis Utrecht
Tuin- en Landschapsarchitecten
Bekijk
zintuigentuin healing environment wijkerslooth copijn
Zintuigentuin Wijckerslooth
Tuin- en Landschapsarchitecten
Bekijk
Cadenza healing environment copijn
Hospice Cadenza
Tuin- en Landschapsarchitecten
Bekijk

Neem contact op