Diakonessenhuis Utrecht

masterplan-diakonessenhuis-utrecht_rgb

Diakonessenhuis Healing Environment Copijn Diakonessenhuis Beplanting Copijn

Project

Diakonessenhuis Utrecht

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

Diakonessenhuis Utrecht

Specialisme

Ontwerp, Beplantingsplan, Technische uitwerking, Bedrijfsvoering

Ontwerp

2000-2018

Uitvoering

2012-2018

Discipline

Landschapsarchitecten

De opgave

In samenwerking met Team V Architectuur ontwerpt Copijn Landschapsarchitecten verder aan de ruimtelijke ontwikkeling van het toekomstbestendige Diakonessenhuis in Utrecht. Al vanaf de jaren ’90 is Copijn de adviseur voor inrichting van het terrein en hebben we plannen gemaakt voor de parkeerplaatsen, voor de garage van de RAVU, de terreininrichting rondom de nieuwbouw van de Spoedeisende Hulp,  P3 en recent de aansluiting op de nieuwe parkeergarage.

Onze visie

De volgende stap in de ontwikkeling van het masterplan voor het Diakonessenhuis is gebouw Q, het gezondheidshuis. Deze is geprojecteerd op de bestaande parkeerplaats 1 en biedt ruimte aan instellingen die ook actief zijn in de gezondheidszorg met een verwantschap met het Diakonessenhuis. Het gezondheidshuis wordt gebouwd in 2017-2018. Vooruitlopend op de bouw wordt de nieuwe terreininrichting rondom de hoofdentree uitgevoerd en aansluitend na de bouw de inrichting rondom het gezondheidshuis.

Het ontwerp

In het plan dat op dit moment volop in uitvoering is, is het behoud van zoveel mogelijk groen uitgangspunt. Grote en waardevolle bomen worden gehandhaafd. En er is gezocht naar een bloemrijke zintuiglijke beplanting die een bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving. Tevens is deze beplanting bij- en insectvriendelijk. Voor de hoofdentree komt een plein als ontmoetingsruimte en is er ruimte voor K&R taxi’s en mindervaliden plekken. De Diaklaan verbindt de Bosboomstraat met de Rubenslaan waardoor de ontsluitingsweg in de toekomst onderdeel gaat uitmaken van het stedelijke verkeerskundige weefsel.

Delen:
Terug naar projecten