Zorgcentrum d’ Oude Raai

d'Oude Raai

d'Oude Raai

d'Oude Raai

Project

Zorgcentrum d’ Oude Raai

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Dura Vermeer

Specialisme

Ontwerp, Aanleg

Ontwerp

2019-2020

Uitvoering

2020

Discipline

Landschapsarchitecten • Groenaanleg en beheer

De opgave

Zorgcentrum d’ Oude Raai is in 2020 volledig gerenoveerd door Dura Vermeer. Bij deze renovatie hoort ook een vernieuwing van de tuin zodat bewoners en hun bezoek meer gebruik zullen maken van de buitenruimte. De aspecten van een gezonde leefomgeving, zoals ruimte voor ontmoeting en het verlagen van stress, spelen hierbij een belangrijke rol. Een uitdaging ligt in het oplossen van de aanwezige hoogteverschillen in combinatie met de (rolstoel)toegankelijkheid. Bovendien is er de wens de tuin geschikt te maken voor dementerenden. Het ontwerpproces wordt in nauwe samenspraak met een werkgroep, bestaande uit medewerkers, bewoners en aanwonenden, doorlopen.

Onze visie

Samen met de werkgroep is een duidelijk programma van eisen opgesteld voor de tuin. Het belangrijkste aandachtspunt hierbij is de veiligheid van de gebruiker; hellingbanen in plaats van traptredes, voldoende zitgelegenheid en toepassing van niet giftige plantsoorten. De tuin moet een uitnodigende plek zijn waar mensen graag verblijven. Een open verbinding met de achtergelegen kinderboerderij zal de band met de buurt versterken.

Het ontwerp

Het ontwerp bestaat uit twee tuindelen die middels beplanting en materialisatie tot een geheel zullen samensmelten. Vanuit het restaurant zijn terrassen op verschillende niveaus toegankelijk, allen met uitzicht op de kinderboerderij. Verbinding met de buurt en ontmoeting staan in dit gedeelte centraal. De beplanting is kleurrijk en bestaat uit herkenbare soorten zoals spirea en het purperklokje, het biedt iets om over te praten en draagt bij aan de sfeer en gezelligheid. Aan de andere kant staan rust en bezinning centraal, in een hoger gelegen tuin met organische structuren. De gekozen beplanting, deels aangeplant in verhoogde bakken en daarmee tastbaar voor iedereen, stimuleert zintuigen door geur, geluid en het aantrekken van insecten. Diverse bankjes bieden gelegenheid tot rust te komen.

De twee tuindelen worden gescheiden door de al aanwezige treurbeuk, die geaccentueerd wordt door lage onderbegroeiing en in de avond fraai verlicht wordt.

Delen:
Terug naar projecten