Proefproject Groene Kademuren Houthaven Amsterdam

 

Copijn Proefproject Kademuren Amsterdam Zijaanzicht

Project

Proefproject Groene Kademuren Houthaven Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Specialisme

Ontwerp, Technische Uitwerking

Ontwerp

2018

Uitvoering

2019

Discipline

Landschapsarchitecten

De aanleiding

De gemeente Amsterdam is hard aan het werk in de Houthaven. Hier verrijst naar verwachting in 2023 een duurzaam woon- en werkgebied met straks circa 2.700 woningen en diverse voorzieningen en bedrijfsruimtes. De Houthaven wordt ook ingericht als woongebied voor de natuur. Naast verblijfplekken voor vogels, vleermuizen en insecten werken ze aan klimaatadaptief groen. Hierbij vergroend een deel van de kademuren.

Om er zeker van te zijn dat de kademuren succesvol vergroenen, heeft Gemeente Amsterdam Copijn Landschapsarchitecten gevraagd om een proef kademuur te realiseren in samenwerking met hun ingenieursbureau. Wij hebben een Plan van Aanpak geschreven en het onderzoek naar kademuren op basis van een basaltmuur constructie uitgevoerd.

Het proefproject

Om te achterhalen hoe kademuren succesvol vergroend kunnen worden, is er onderzoek gedaan. Dit bestond uit literatuuronderzoek, het bestuderen van de gegevens en het ophalen van ervaringen elders. En dit resulteerde in het bepalen van de constructievorm van de proefopstelling, de aanplanttechniek, de soorten planten en de aanplantdichtheid. Daarnaast was het belangrijk om te bepalen wat voor soort type mortel werd gebruikt.

Er was gekozen om de vitaliteit van een tiental verschillende planten te testen. De proef wees uit dat de Muurfijnstraal, Wit Vetkruid, Dalmatieklokje en de Varenhelmbloem planten zijn die het best op deze type kademuur aangeplant kunnen worden.

Na een succesvolle constructieproef gaat Gemeente Amsterdam de groene kademuren realiseren in de Houthaven.

Voor meer informatie over het onderzoek, download dit rapport: Ontwikkeling Groene Kademuren Houthaven.

 

Delen:
Terug naar projecten