Leidsche Rijn

Copijn Leidsche Rijn_Impressiebeeld_1

Copijn-Leidsche Rijn-ontwerp_2

Copijn_Leidsche Rijn-overzicht_3

 

 

Project

Leidsche Rijn

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

ASR Vastgoed Ontwikkeling, Vesteda Project Development

Specialisme

Ontwerp, Beplantingsplan, Technische uitwerking

Ontwerp

2015-2016

Uitvoering

2017

Discipline

Landschapsarchitecten

De opgave

Om in 2017 een ambitieus woon- en winkelgebied als nieuw centrum van Leidsche Rijn te kunnen openen, wordt nu hard gewerkt aan de ontwerpen voor gebouwen, openbare ruimte en binnentuinen. In opdracht van de combinatie ASR/Vesteda werkt Copijn Landschapsarchitecten aan 11 grote binnenhoven, die worden omsloten door de bouwblokken van o.a. DOK architecten, Cruz y Ortiz en Hans Kollhoff.

Onze visie

De binnentuinen op de daken vormen een groene oase in een verder luxe maar stedelijk en verhard centrum. De tuinen kenmerken zich door een weelderige beplanting en een losse structuur die het mogelijk maakt te dwalen. Naast de functionele hoofdpaden, slingeren informele paden zich door de tuin waarbij verrassende doorzichten en bijzondere elementen voor spanning en afwisseling zorgen.

Het ontwerp

Samen met de opdrachtgever probeert Copijn Landschapsarchitecten de plannen extra inhoud te geven, door materialen uit de sloopportefeuille van de opdrachtgever her te gebruiken als verharding van paden. Bij de keuzes in de beplantingsplannen is veel aandacht voor insect- en vogelvriendelijke planten. Ook wordt rekening gehouden met het toekomstige beheer. Het onderhoud is daarbij beperkt door in de aanleg te werken met planten in grotere groepen, sterke soorten en een hoge plantdichtheid.

Eind 2017 wordt het ambitieuze woon- en winkelgebied opgeleverd. Het wordt een volwaardig stedelijk centrum voor de huidige ruim 70.000 en toekomstige 100.000 bewoners in Leidsche Rijn.

Delen:
Terug naar projecten