De Wheredijk boezemkade
16 mrt

Verbetering boezemkade De Wheredijk

 

Aan het woord: Ward Maaswinkel (Landschapsarchitect en beplantingsspecialist bij Copijn)

Copijn Landschapsarchitecten ontwerpt nieuwe en bestaande landschappen. Wij maken plannen voor een herkenbare, gezonde en groene leefomgeving. Onze ideeën en ontwerpconcepten komen voort uit een lange traditie van vakmanschap. De combinatie met kennis en constante innovatie zorgt ervoor dat wij creatieve oplossingen bieden voor actuele vraagstukken.

Een mooi voorbeeld daarvan is het groenplan wat we voor de Wheredijk aan het opstellen zijn, in opdracht van het hoogheemraadschap. We zien tegenwoordig vaker van dit soort oude landschapselementen zoals de Wheredijk in steden en dorpen, waarbij grondige renovatie noodzakelijk is. Het is hierbij belangrijk zoveel mogelijk kansen te benutten om meerwaarde te creëren, onder andere op het gebied van klimaatbestendigheid, woonklimaat en ecologie.

Van oudsher is de primaire functie van de Wheredijk het omliggend landschap droog houden. Maar daarnaast vervult de dijk door de centrale ligging in de stad Purmerend inmiddels ook allerlei andere belangrijke hedendaagse functies. Vanuit de historische kern van Purmerend vormt de Wheredijk een groene verbinding met het omliggende polderlandschap, een recreatieve route die dagelijks veel door wandelaars en fietsers wordt gebruikt. De vele woonarken met bewoners versterkt het levendige karakter van de ‘verstedelijkte’ Wheredijk.

De Wheredijk heeft door zijn groene karakter ook een belangrijke ecologische functie; het kan worden gezien als een strookvormig natuurgebiedje waar veel verschillende vogels, zoogdieren en insecten leven. Deze gelaagdheid aan functies maakt dit vraagstuk voor mij zo interessant. Het is belangrijk dat ook na het verstevigen van de dijk al deze verschillende functies nog steeds hun plek zullen hebben.

Met het groenplan willen we ervoor zorgen dat de Wheredijk een groen karakter behoudt en eenheid uitstraalt. Gezamenlijk met de adviescommissie groen, bestaande uit vertegenwoordigers uit de wijk Wheermolen, woonarkbewoners, de gemeente en HHNK, werken wij de aankomende periode toe naar een groeninrichtingsplan. We willen de dijk zichtbaar en beleefbaar maken. Dit willen we onder andere bereiken door bloemrijk grasland in te zaaien in plaats van standaard gras. Hierdoor zal de Wheredijk straks een aaneengesloten bloeiend lint van bijna 1.5 kilometer lang worden, waarlangs gewandeld, gefietst en gewoond kan worden. Niet alleen de dijk zal dus versterkt worden, maar óók de biodiversiteit.

Terug naar nieuws