PSO Trede 3
28 Jul

AW Groep en Copijn zetten zich aantoonbaar in voor socialer ondernemen


AW Groep heeft wederom Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat AW Groep op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert AW Groep op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Het certificaat is ook behaald voor Copijn, als onderdeel van AW Groep. Zowel AW Groep als Copijn zetten zich in om betekenisvol te zijn, door bij te dragen aan een sociale en gezondere leefomgeving. AW Groep kijkt met compassie naar een wereld waarvan zij onderdeel uit maakt en vindt dat iedereen een kans moet krijgen om mee te kunnen doen binnen de maatschappij. AW groep wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een echte kans geven om weer terug te keren op de arbeidsmarkt en zelfredzaam te zijn. Dit hoeft niet te betekenen dat de mensen per se bij AW Groep of de bedrijfsonderdelen werkzaam blijven, een traject bij AW Groep kan ook dienen als opstap naar een volgende baan.

Samen naar een inclusieve samenleving

Het doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan het werk te helpen. Dit doet AW Groep niet alleen binnen eigen organisatie, maar ook door haar leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Zo kiest de organisatie er bewust voor om producten of diensten te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving.

PSO-certificering

De PSO-prestatieladder loopt als een rode draad door de organisatie heen. Voor de PSO-certificering heeft AW Groep haar bedrijfsvoering dan ook niet zozeer aan hoeven passen, sociaal ondernemen zit al volledig verankerd in het personeelsbestand en haar activiteiten.

Ambities op het vlak van sociaal ondernemen

AW Groep spreek nadrukkelijk uit dat zij de ambitie heeft om haar PSO-certificering op trede 3 te behouden. Sociaal ondernemen zit in het DNA van AW Groep en heeft daarom een belangrijke plaats binnen de organisatie. Het PSO trede 3 certificaat is een mooie erkenning voor het werk dat de organisatie doet op het vlak van sociaal ondernemen. Ook hoopt AW Groep hiermee de omgeving te inspireren zodat er steeds meer organisaties enthousiast worden en de waarde inzien van sociaal ondernemen: Samen sterk voor onze samenleving!

Wat doet het PSO-Keurmerk nog meer?

Steeds meer gemeenten in Nederland nemen Social Return met de PSO-Prestatieladder van PSO-Nederland op als alternatieve keuzemogelijkheid in de contractvoorwaarde. Een status op de PSO-Prestatieladder en het bijbehorende certificaat wordt vaker gezien als voorwaarde dat organisaties en ondernemingen aantonen dat zij aan hun Social Return verplichting voldoen. Het PSO-Certificaat van TNO toont op een onafhankelijke wijze aan in welke mate organisaties werken met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van het totale personeelsbestand. Organisaties die de beschikking hebben over een PSO-certificaat doen dit bovendien op een zoveel mogelijk duurzame en kwalitatief goede wijze.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op de website of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk
E: info@pso-nederland.nl
T: 020-3315535

Terug naar nieuws