Bedrijven

Landschapsarchitecten

Copijn Landschapsarchitecten ontwerpt nieuwe en bestaande landschappen. Wij maken plannen voor een herkenbare, gezonde en groene leefomgeving. Onze ideeën en ontwerpconcepten zijn geworteld in een lange traditie van vakmanschap, kennis en innovatie en bieden creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken.

Wij verzorgen integrale planvorming voor stedelijke en landschappelijke opgaven en vertalen complexe vragen en wensen naar een samenhangend ontwerp. Elke opgave biedt talloze mogelijkheden voor wonen, werken en ontspanning. Welke vraag wij ook krijgen, wij kijken over de horizon van de opgave heen en bezien korte termijnoplossingen in het licht van de lange termijn. Wij verbinden natuur en cultuur, heden en verleden, bebouwing en omgeving en zien natuurlijke processen en kringlopen van grondstoffen als basis voor duurzaamheid.

Ons team werkt aan opgaven op alle schaalniveaus. Bijzonder aan ons team is het samenspel tussen landschapsarchitecten, technisch ontwerpers en beplantingsspecialisten. Door deze combinatie zijn onze ontwerpen esthetisch en praktisch in balans. In onze visie is landschapsarchitectuur een scheppende discipline, met logica en eenvoud als vanzelfsprekend resultaat. Wij focussen ons op de ontwikkeling van de leefbare stad en van groen erfgoed.


Boomspecialisten

Copijn Boomspecialisten is als eerste in Nederland begonnen met het professioneel verzorgen van bomen. Ons team adviseert omtrent de uitvoering van boomverzorgende maatregelen, het verplanten van grote bomen of het in stand houden van monumentale bomen. Copijn heeft de kennis opgebouwd om bomen generaties lang te behouden. Wij onderscheiden ons door onze passie voor bomen en onze diepgewortelde ervaring in het bomenvak.

Bomen vormen een essentieel onderdeel van onze leefomgeving. Bovendien hebben bomen vaak maatschappelijke en ecologische waarde. Bomen vormen natuurlijke herkenningspunten en geven structuur aan landschap en stad. Ze zorgen voor schone lucht, beschutting en schaduw en ze herbergen talrijke soorten vogels, insecten en zoogdieren. Door de toenemende verstedelijking ontstaat een spanningsveld tussen de waardering van bomen bovengronds en het beslag dat bomen leggen op de intensief gebruikte ondergrond. Onze kennis van groeiplaatsinrichtingen biedt hiervoor oplossingen.

Copijn Boomspecialisten bestaat uit twee teams: het adviesteam en de boomspecialisten. Het adviesteam bestaat uit ecologen, taxateurs en European Tree Technicians (ETT). Onze boomspecialisten zijn gecertificeerde European Tree Workers (ETW) die veel ervaring hebben met het aanplanten, verplanten en snoeien van bomen. Wij zetten ons elke dag met veel enthousiasme en plezier in om boomeigenaren bij te staan in boomtechnische vraagstukken.


Groenaanleg en beheer

Copijn Groenaanleg en beheer realiseert en onderhoudt complexe binnen- en buitenruimten, daktuinen en groene gevels. Wij onderscheiden ons door onze passie voor de levende natuur met een onvergelijkbare kennis en kunde rondom buiten- en binnenbeplanting.

Onze jarenlange ervaring met het ‘lezen’ en ‘vertalen’ van groenarchitectuur zorgt ervoor dat wij uitdagende plannen zorgeloos kunnen waarmaken. Het is onze ambitie door middel van samenwerking en innovatie een praktische uitvoering te geven aan de wensen van de opdrachtgever. Wij denken en werken vanuit de keten ‘van ontwerp tot en met beheer’.

Naast het inzetten van specifieke kennis en kunde van één van de werkmaatschappijen is het mogelijk te kiezen voor een integrale projectaanpak: van ontwerp tot en met de uitvoering en beheer.