Windesheim

Copijn heeft het masterplan voor Windesheim opgesteld. Ontwerp van het daklandschap rondom Gebouw X, aantrekkelijke en flexibele ontmoetingsplek studenten.

groene wand windesheim copijn

Copijn-Windesheim-Daktuin-Binnenbeplanting

Project

Windesheim

Locatie

Zwolle

Opdrachtgever

Hogeschool Windesheim

Specialisme

Ontwerp, Technische uitwerking, Directievoering

Ontwerp

2007-2008

Discipline

Landschapsarchitecten • Groenaanleg en beheer

De opgave

De campus van Hogeschool Windesheim wordt aan de noordzijde begrensd door de zuidelijke ring van Zwolle en aan de westzijde door de spoorlijn Utrecht-Zwolle. Met het oog op autonome groei is aan Copijn Landschapsarchitecten en Broekbakema Architecten gevraagd een masterplan op te stellen. De eerste opgave was het ontwerp van een daklandschap rondom Gebouw X als een aantrekkelijke en flexible ontmoetingsplek voor studenten.

Onze visie

De campus is een plek voor studeren, werken, ontspanning en ontmoeting. Als ontwerpers denken wij in termen van groen, bruikbaarheid en duurzaamheid. Het nieuwe daklandschap verbindt de uiteenlopende gebruiksfuncties in de verschillende gebouwen. Praktische uitgangspunten voor een duurzame terreininrichting zijn de retentie van regenwater, het gebruik van recyclebare materialen en wat wij het legoprincipe noemen: al het materiaal moet in volgende fases hergebruikt kunnen worden.

Het ontwerp

We kozen voor een compacte campus met bebouwing op het noordelijke deel en een groene zuidelijke helft met ruimte voor sportactiviteiten. Zo’n compact model met dubbel ruimtegebruik en een groen hart stimuleert ontmoeting. Rondom Gebouw X is een strak grit van paden in het gras aangelegd dat de entrees van het gebouw met de omgeving verbindt. Aan de voorzijde, bij de hoofdentree, situeerden we een bredere boulevard met een combinatie van beplanting en bijzonder meubilair. Twee brede trappen verbinden het hoger gelegen deel met het bestaande maaiveld, dat voorlopig dienst doet als forum. Tot de volgende fase wordt gerealiseerd, mét gebruik van het aanwezige materiaal.

Delen:
Terug naar projecten