Park Quatre Bras Badhoevedorp

Quatre Bras

Quatre Bras park Badhoevedorp

Quatre Bras park Badhoevedorp

Project

Park Quatre Bras Badhoevedorp

Locatie

Badhoevedorp

Opdrachtgever

Gemeente Haarlemmermeer

Specialisme

Ontwerp, Technische Uitwerking, Beplantingsplan

Ontwerp

2016

Uitvoering

2017

Discipline

Landschapsarchitecten

De opgave

Door omlegging van de A9 en de geplande nieuwe woningbouw was een ingrijpende aanpassing van het plangebied noodzakelijk. Eind 2015 is Copijn geselecteerd om op basis van het door Bureau Elings gemaakte schetsontwerp de planvorming te verzorgen, onder begeleiding van een ambtelijk projectteam en een klankbordgroep. Het plangebied voor de herinrichting bestaat uit twee delen: het voorzieningengebied met een school, kinderboerderij, tenniscomplex, nieuw dorpshuis, zwembad en het bestaande wandelpark uit de jaren ’60. Een nieuwe waterstructuur gebruikmakend van de bestaande waterpartij, vormt onderdeel van de kwantitatieve opgave net als het aantal te realiseren parkeerplaatsen.

Onze visie

Door de veranderende situatie ontstaat de kans om een (stil) nieuw park te realiseren als verbindend element tussen de bestaande voorzieningen en de nieuwe woonvelden. In onze benadering onderstreepten we het belang van het handhaven van beplantingen in combinatie met de vormgeving van de waterpartij. Door een nieuwe, robuuste verkeersstructuur met een centrale plek voor parkeren, worden de overige delen van het gebied specifiek bestemd voor langzaam verkeer. Lange (zicht-)lijnen verbinden beide delen met elkaar

Het ontwerp

Slingerende paden, lange zichtlijnen en een ruimtelijke diversiteit aan bosachtige beplantingen vormen de belangrijkste onderdelen van het ontwerp voor het park Quatre Bras. Aan de zuidzijde sluiten we aan op het Lint, een nieuwe verbinding voor langzaam tussen oost en west Badhoevedorp. Natuurlijke oevers en kruidenvegetaties bepalen het beeld.

Delen:
Terug naar projecten