Ontwerp en Integraal Raamwerk Groot Seminarie Warmond

Ruimtelijke Raamwerk Warmond_historische luchtfoto CopijnRuimtelijke Raamwerk Warmond_WissingRuimtelijke Raamwerk Warmond_sfeerbeeld 2_WissingRuimtelijke Raamwerk Warmond_sfeerbeeld_Wissing

Bron: Wissing

Project

Ontwerp en Integraal Raamwerk Groot Seminarie Warmond

Locatie

Warmond

Opdrachtgever

Mariënhaven Warmond B.V.

Specialisme

Ontwerp, Integraal Raamwerk

Ontwerp

2019

Discipline

Landschapsarchitecten

De opgave

Mariënhaven Warmond B.V. gaat het Groot Seminarie, een voormalig priesteropleiding in Warmond, omvormen tot een woonomgeving in parkachtige setting. Er worden circa 180 woningen gerealiseerd in en rondom het gebouw die in een historische landschapspark zijn gelegen. Copijn Landschapsarchitecten is gevraagd het ontwerp en integraal raamwerk voor de groene omgeving te maken in samenwerking met de gemeente Teylingen.

Onze visie

Het Groot Seminarie speelt een belangrijke rol in het karakter van Warmond. De waarde ligt in de groene en monumentale uitstraling van het terrein met een juiste balans tussen park en bebouwing. De visie maakt gebruik van de aanwezige kwaliteiten in beplanting en waterpartijen bij de (her)ontwikkeling van het Groot Seminarie als wandelpark voor Warmond.

Het integrale raamwerk

De aandacht voor de groene parkomgeving staat centraal binnen het integrale raamwerk. Dit geldt ook voor de uitstraling waarbij bijzondere bomen gehandhaafd en benadrukt worden. Nieuwe groepen sierheesters versterken de historische en landschappelijke zichtlijnen. De lommerrijke laan met zicht op Mariëngaerde blijft de hoofdentree van het gebied. Bij de herontwikkeling wordt de ‘kop’ van het historische laanprofiel ter plaatste van de huidige parkeervoorziening hersteld.

Ook het entreegebied krijgt nieuw leven ingeblazen. Hierbij is de voormalige waterpartij met zijn symmetrische vormgeving als inspiratie gebruikt. Parkeren wordt deels gebouwd opgelost en zorgvuldig ingepast tussen de bestaande bomen. Aan de achterzijde van het complex komen gezamenlijke terrassen en tuinen voor de bewoners. Dit stimuleert de sociale cohesie en waarborgt de kwaliteit van de buitenruimte.

De herontwikkeling biedt kansen om de aansluiting van routes op de omgeving te verbeteren en veiliger te maken. Hierdoor kan het terrein weer de functie van wandelpark voor Warmond gaan vervullen.

Het proces

Bij de herontwikkeling van het gebied besteden we bijzondere aandacht aan de historische, natuurlijke en landschappelijke waarden. Daarnaast kijken we ook naar de ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkelingen.

Zo heeft Copijn Boomspecialisten in het kader van het ontwikkelplan het bomenbestand visueel beoordeeld (VTA). Uit dit bomenbestand kwamen zeven risicobomen waarvan de gebreken niet visueel vastgesteld konden worden. Daarom is er nader onderzoek gedaan naar de stabiliteit en breukvastheid van de bomen. Dit onderzoek resulteerde in een kap advies voor drie bomen. De overige bomen gaan mee in de planvorming.

Het integrale raamwerk biedt een kader dat de gemeente kan gebruiken als toetsinstrument bij de uitwerking van de visie tot inrichtingsplan.

 

Delen:
Terug naar projecten