Missiehuis Hoorn

missiehuis copijn groen erfgoed

Project

Missiehuis Hoorn

Locatie

Hoorn

Opdrachtgever

De Nijs Participatie Hoorn B.V.

Specialisme

Ontwerp, Beplantingsplan, Advies

Ontwerp

2017-2018

Uitvoering

2019

Discipline

Landschapsarchitecten • Boomspecialisten

De opgave

Het Missiehuis vormt een markante, niet te missen verschijning bij de entree van Hoorn. Begin 20e eeuw werd het gebouwd als seminarie, een opleidingsinstituut voor jonge missionarissen door de paters van Mill Hill. Het Missiehuis geniet samen met de (voor)tuin de beschermde status van gemeentelijk monument.

In het nieuwe bestemmingsplan heeft het terrein als belangrijkste functie woonpark voor zelfstandig wonen en wonen met zorgondersteuning (zorg)wonen gekregen. Het woonpark voorziet in ca. 132 woningen, een school en horeca gelegenheid. De centrale vraag is hoe een parkstructuur gecreëerd kan worden die als bindweefsel fungeert tussen de verschillende bestaande en nieuwe bouwvolumes alsook het omliggende gebied. Hoe kan daarbij de huidige groene landgoedachtige kwaliteit en setting van het Missiehuis zoveel mogelijk benut, uitgebreid en versterkt, waardoor een prettige groene leefomgeving wordt gecreëerd die recht doet aan het Missiehuis als historisch en functioneel middelpunt van het gebied.

Het ontwerp

De groene setting van het Missiehuis vormt een waardevolle toevoeging voor de toekomstige woonlocatie. Door landschap en architectuur te vervlechten en een groene woonomgeving te creëren met een menselijke maat ontstaat een aangenaam verblijfsklimaat, een prettige en vitale leefomgeving voor de toekomstige bewoners en andere gebruikers van het park. Het groen is sfeerbepalend, stimuleert ontmoeting en levert een bijdrage aan het leefklimaat. De beplanting speelt bijvoorbeeld een rol in de ecologie en biodiversiteit in de stad, maar ook bij waterberging en temperatuurbeheersing.

Tegen de achtergrond van dit groene decor ligt het nieuwe woonpark met het Missiehuis als hoofdgebouw. De voortuin aan de zuidzijde wordt in ere hersteld als pronkstuk en visitekaartje, met een open vizier op de buitenwereld en op de toekomst gericht. Een landschapspark met duidelijke zichtlijnen van en naar het Missiehuis.

De toegang naar het terrein wordt verplaatst naar de noordzijde. Via de bestaande laan aan de oostzijde en een nieuwe laan aan de westzijde van het terrein wordt autoverkeer naar parkeerplaatsen geleid. Parkeren is landschappelijk ingepast tussen hagen waar auto’s zoveel mogelijk uit het zicht komen te staan. Deze laanstructuur vormt twee groene armen, een ruimtelijk kader. Zo ontstaat een luwe groene middenzone. Door het terrein van het Missiehuis open te stellen en in de nieuwe opzet aan te laten sluiten op bestaande wandel- en fietsroutes, wordt het onderdeel van een vitale leefomgeving in een veel groter gebied rondom Hoorn.

Het wandelpad van de oude rondgang onder de historische lindelaan wordt niet alleen hersteld door aanvulling met nieuwe bomen maar wordt ook opgehoogd, inclusief de bestaande oude lindes. Dit zogenaamde ‘liften’ geeft de bomen weer goede groeiomstandigheden. In combinatie met nieuwe aanplant creëert Copijn weer een mooie lommerrijke lindelaan.

Bij de keuzes voor beplanting is rekening gehouden met seizoensbeleving voor de bewoners en bezoekers. Bloeiende fruitbomen in het voorjaar, spectaculaire herfstkleur, groenblijvende soorten, een groep rododendrons, bloeiende oevers en vroege voorjaarsbloeiers voor onder de bomen. Het vochtige karakter hebben we versterkt door uitbreiding van de bestaande vijver en oevervegetatie. Zo blijft de natte natuur behouden én wordt het historisch erfgoed geaccentueerd.

Artist Impressions: De Nijs Participatie Hoorn B.V.

Delen:
Terug naar projecten