HAN

Invulling aan een groene wand van een deel van de gevels van het gebouw.

invulling te geven aan een groene uitstraling van een deel van de gevels van het gebouw.

invulling te geven aan een groene uitstraling van een deel van de gevels van het gebouw.

Project

HAN

Locatie

Vestiging Nijmegen

Opdrachtgever

Mertens Bouwbedrijf

Specialisme

Aanleg en onderhoud

Uitvoering

2013

Beheer

Heden

Discipline

Groenaanleg en beheer

De opgave

In 2013 is het complex van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) aan de Kapittelweg te Nijmegen, voorzien van een nieuw hoofdgebouw met o.a. een bibliotheek en een sportzaal. In het verleden was het terrein in gebruik als volkstuinen. Voor de aangrenzende bewoners was groene compensatie gewenst voor het aangezicht van het gebouw. Daarom is de vraag gesteld om invulling te geven aan een groene uitstraling van een deel van de gevels van het gebouw.

Onze aanpak

Een groot deel van de platte daken zijn als daktuin door Copijn Groenaanleg en beheer ingericht. Deze sedumdaken zijn aantrekkelijk voor insecten en bufferen bij hevige regenbuien het water, zodat de riolen minder belast worden. De gevel aan de achterzijde van de Gym is voorzien van een groene gevel, Copijn Wonderwall, waarbij de maatvoering is afgestemd op de ronde raampartijen. De groene gevel is ingeplant met wintergroene bodembedekkers en bloeiende vaste planten. Voor de irrigatie van deze noordgevel zijn druppelleidingen gemonteerd. Het watergeven is geautomatiseerd en vanaf afstand te monitoren en in te stellen. Tijdens vorst worden de leidingen automatisch leeg geblazen m.b.v. een compressor.

Het resultaat

In het eerste jaar van het beheer heeft de beplanting een gesloten karakter gekregen. Vanaf het voorjaar vinden we bloeiende vaste planten en sierheesters in de geveltuin. Tot in late herfst blijft de bloeiende uitstraling van het geheel gehandhaafd. Door de toepassing van nectarrijke vaste planten als perzikkruid en aster vinden vele soorten insecten voedsel in de wand. Ook biedt de groene gevel door de ruim uitgegroeide wintergroene heesters ruimte aan vogels zodat deze veilig kunnen broeden en verborgen zijn voor hun vijanden.

Delen:
Terug naar projecten