Groeiplaatsinrichting Getijdemonde Nieuwegein

Project

Groeiplaatsinrichting Getijdemonde Nieuwegein

Locatie

Getijdemonde Nieuwegein

Opdrachtgever

Gemeente Nieuwegein

Specialisme

Groeiplaatsinrichting

Uitvoering

2017

Beheer

Heden

Discipline

Boomspecialisten

De aanleiding

Aan de Zandveldseweg is recent een grondwal aangelegd met aan een zijde betonnen L-profielen. Om deze profielen te plaatsen zijn er binnen de kwetsbare boomzone van twee zomereiken aan de Getijdemonde graafwerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden zijn stabiliteitswortels beschadigd. Om uitsluitsel te geven over de mate van stabiliteit is er door Copijn een trekproef uitgevoerd. Hieruit bleek dat er onvoldoende stabiliteitsreserve aanwezig was waardoor kap geadviseerd is. Op dezelfde plek is herplant gewenst in de net nieuw aangelegde parkeersituaties. Hierin is onvoldoende doorwortelbare ruimte voor gezonde groei van bomen.

De oplossing

Om duurzame herplant mogelijk te maken in de parkeersituatie is door Copijn Boomspecialisten een duurzame oplossing aangedragen door de groeiplaats ruimer en toekomstbestendig in te richten, maar met een andere boomsoort. Onder de parkeervakken is gewerkt met bomengranulaat om de bomen buiten de boomspiegel voldoende doorwortelbare ruimte te bieden. Binnen de boomspiegel is bomengrond gebruikt. Tot slot is een kleinere boomsoort (Magnolia ‘Galaxy’) aangeplant om groeiplaatsruimte en soort op elkaar af te stemmen.

 

Delen:
Terug naar projecten