European Patent Office

Copijn heeft voor European Patent Office een daklandschap (daktuin) boven een parkeergarage en een tropische binnentuin bij de hoofdentree gerealiseerd.

Copijn heeft voor European Patent Office een daklandschap (daktuin) boven een parkeergarage en een tropische binnentuin bij de hoofdentree gerealiseerd.

Copijn heeft voor European Patent Office een daklandschap (daktuin) boven een parkeergarage en een tropische binnentuin bij de hoofdentree gerealiseerd.

Project

European Patent Office

Locatie

Rijswijk

Opdrachtgever

European Patent Office

Specialisme

Ontwerp, Technische uitwerking, Beplantingsplan

Ontwerp

1997-2001 en 2014-heden

Beheer

Heden

Discipline

Landschapsarchitecten • Groenaanleg en beheer

De opgave

Het European Patent Office beoordeelt Europese patentaanvragen en huisvest zo’n 2000 vertegenwoordigers van alle landen van de Europese Gemeenschap. Midden jaren ’90 werd het kantoor in Rijswijk uitgebreid. In het kader van deze uitbreiding realiseerden we een daklandschap boven een parkeergarage en een grote tropische binnentuin bij de hoofdentree. De opdrachtgever had twee ambities: meer natuur in de stad en een groene werkomgeving met ruimte voor ontmoeting voor de medewerkers. In 2014 is de eerste paal voor de nieuwbouw die in 2018 wordt opgeleverd geslagen en is Copijn gevraagd mee te werken aan de beplantingsplannen. In 2014 is ons bureau gevraagd om mee te ontwerpen aan de bijzondere gevelbeplanting die vanaf 2018 zal worden gerealiseerd.

Onze visie

Daklandschappen bieden nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de natuur in een stedelijk milieu. Een daktuin kan veel regenwater bergen. De gelijkmatige verdamping voorkomt bovendien hittestress in dicht bebouwde gebieden. Door gebruik te maken van lokale materialen, zoals bodem en beplanting, kan een daktuin uitgroeien tot een volledig in de omgeving geïntegreerd microlandschap. Wij zien deze nieuwe landschapsvorm als plek voor ontmoeting. Tussen medewerkers, maar ook tussen mens en natuur.

Het ontwerp

De daktuin is vormgegeven als een nieuw, kunstmatig landschap met dijkjes als zichtbare verhogingen op de betonconstructie. Omdat bij de aanleg zeeklei uit de bodem is gebruikt, sluit de natuurontwikkeling direct aan op de omgeving. Iedere dijk heeft zijn eigen specifieke beplanting. Zo is er een bijen- en een vlinderdijk. In de valleitjes foerageren vogels. De grote waterpartijen die de dijkjes doorbreken geven de tuinen een natuurlijk karakter. Lange lijnen verbinden de verschillende onderdelen met elkaar. Bij de planvorming voor de nieuwbouw in 2014 wordt het daklandschap gekoesterd als waardevol landschappelijk element. Bij de nieuwbouw komt een dubbelwandige gevel aan de binnenzijde voorzien van plantenbakken tot aan de 26e verdieping. Hierdoor wordt de kwaliteit van het binnenklimaat verbeterd met een binnentuin die zorgt voor natuurlijke ventilatie. De nieuwe beplanting bestaat onder andere uit cactussen, succulenten en andere tropische planten.

Delen:
Terug naar projecten