De Leemvallei

Copijn ontwerpt het wijkpark De Leemvallei. Er is gekozen voor een combinatie van waterzuivering en grondbalans.De scherpe taludlijnen scheppen ruimte.

Copijn ontwerpt het wijkpark De Leemvallei. Er is gekozen voor een combinatie van waterzuivering en grondbalans.De scherpe taludlijnen scheppen ruimte.

Copijn ontwerpt het wijkpark De Leemvallei. Er is gekozen voor een combinatie van waterzuivering en grondbalans.De scherpe taludlijnen scheppen ruimte.

 

Project

De Leemvallei

Locatie

Leek

Opdrachtgever

Arcadis

Specialisme

Ontwerp, Advies, Beplantingsplan

Ontwerp

2006-2008

Discipline

Landschapsarchitecten

De opgave

Het nieuwe wijkpark De Leemvallei in Leek maakt deel uit van woningbouwlocatie Oostindie. Voor het overtollige water uit de naastgelegen wijk moest een extensief wijkpark met een groot zuiveringsfilter worden gerealiseerd. Er werd bovendien gevraagd om een creatieve oplossing voor de grondbalans. ARCADIS won de aanbesteding voor deze fase. Ons bureau tekende voor het ontwerp van het park.

Onze visie

Voor ons staat de bruikbaarheid van een park altijd centraal. Een sterke ruimtelijke structuur biedt meer mogelijkheden voor een veelzijdig gebruik van het park. Wij kozen voor een slimme combinatie van waterzuivering en grondbalans. De Leemvallei dankt haar naam aan de lemige bodem. Deze natuurlijke basis maakte het mogelijk om filterbekkens te maken en zo de waterhuishouding te beheersen. Het bodemmateriaal is verwerkt in de hoog gelegen helofytenvelden, met een neutrale grondbalans als resultaat.

Het ontwerp

We maakten het proces van waterzuivering letterlijk leesbaar. De scherpe taludlijnen geven het park structuur en scheppen ruimte. Dit effect wordt versterkt door het hoge, wuivende riet in de helofytenvelden. Het voedselrijke water wordt vanuit de wijk naar de hoger gelegen bassins gepompt en stroomt uiteindelijk, schoon en gezuiverd, in een oud petgat. Hier zijn de natuurlijke oevers en beplantingen gehandhaafd. Pompen, vlonderpaden en uitstroomopeningen met diverse speelmogelijkheden markeren de overgang tussen de verschillende zuiveringsfasen.

Delen:
Terug naar projecten