Copijn helpt Triodos Bank met landschapsplan

triodos

triodos

Triodos Bank

Project

Copijn helpt Triodos Bank met landschapsplan

Locatie

Landgoed De Reehorst te Driebergen-Rijsenburg

Opdrachtgever

Edge Technologies en J.P. van Eesteren

Specialisme

Plan van aanpak, ontwerp, aanleg

Ontwerp

2015-2016

Uitvoering

2017-2019

Discipline

Groenaanleg en beheer

De aanleiding

In 2015 deed J.P. van Eesteren mee in een aanbesteding voor de aanleg van het nieuwe kantoor van Triodos Bank op landgoed De Reehorst. De nieuwe bank moest passen bij hun visie. Dit betekende dat het een volledig duurzaam kantoor moest worden met een positieve bijdrage aan de bestaande Ecologische Hoofdstructuur. Triodos wilde een impuls geven aan landgoed De Reehorst en duurzame innovaties inzetten.

Copijn heeft geholpen met het opzetten van een plan van aanpak voor het landschap. Nadat we de aanbesteding wonnen, heeft Copijn het landschapsplan verder uitgewerkt op ontwerpdetail en uitvoeringsniveau. In 2017 is de uitvoering daadwerkelijk gestart en in 2019 is de nieuwe bank opgeleverd.

De oplossing

Het nieuwe kantoor is gebouwd op landgoed De Reehorst. De Reehorst ligt in een Ecologische Hoofdstructuur. Dit betekent dat het belangrijk is dat de ecologie en dierenpopulatie zoveel mogelijk behouden en uitgebreid moest worden. Hiermee hebben wij rekening gehouden met het ontwerp en de uitvoering van het landschapsplan. Om het project zo duurzaam mogelijk uit te voeren, hebben wij op zoveel mogelijk aspecten de impact minimaal laten zijn of zelfs verbeterd.

Flora en fauna behoud

Voordat we begonnen met het aanleggen, is de flora en fauna gemonitord. Op basis van deze informatie is het ontwerp uitgewerkt waarbij de flora en fauna niet verstoord wordt en zelfs verbeterd. Zo is amberkleurige verlichting op de nodige plekken aangebracht, zodat de vliegroutes van vleermuizen niet verstoord worden. Wij hebben begroeide daken gerealiseerd, nestkasten voor vogels geplaatst en ruimtes gecreëerd voor amfibieën.

Daarnaast hebben wij vier monumentale beuken behouden door ze te verplanten en is er 20.000 m2 nieuw bos gerealiseerd. In dit nieuwe bos zijn eetbare planten gepland zoals Hazelaars, bramen- en frambozenstruiken. 45.000 m2 gras- en onkruidmengsels is gebruikt welke thuis horen op de Utrechtse Heuvelrug. En 12.000 m2 sierbeplanting hebben wij aangelegd die een overgang vormt tussen de natuurlijke flora en het herstel van een landgoed met cultuurelementen.

Gebruik van duurzame materialen en hergebruik van materialen

Er is gebruik gemaakt van gebakken klinkers. Dit is het meest duurzame materiaal met de minste aanslag op grondstoffen. Daarnaast hebben wij inlands eikenhout gebruikt voor het bouwen van 700 m2 houten paden, de armaturen en lichtmasten langs de toegangswegen. Slim en efficiënt aanleggen betekent zo slim mogelijk je materialen aanleveren. Eén keer een sleuf graven voor alle leidingen en tijdelijk neergelegde mengkorrels hergebruiken in de nieuwe padenstructuur.

Behoud van de hemelwaterkringloop

De parkeergarage heeft een volledig zonnecellendak van circa 3.000 m2. Als het regent valt het water door het dak op de verharding eronder. Vervolgens kan het water via een zakslootstructuur weglopen. Hierdoor krijgt het water de tijd om op een natuurlijke manier in de grond te zakken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het gebruik van 6.600 m2 doorlatende verharding. De verharding houdt het hemelwater vast op eigen terrein.

Naast de parkeergarage is er ook een daktuin van ca 3.000 m2. Deze is aangelegd met waterbuffering. Dit betekent dat het hemelwater vertraagd wordt afgevoerd. Als de waterbuffer is gevuld, zal een regenwatertank gevuld worden. Het water in de tank wordt vervolgens gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en eventueel de irrigatie van het restaurantdak. Als de watertank vol is stroomt het water in de spiegelvijver. En als de vijver vol is, geeft deze het water af aan de oorspronkelijk zaksloot van het landgoed.

De manier hoe dit landschapsplan is ontworpen en uitgevoerd heeft er (mede) voor gezorgd dat het nieuwe kantoor van Triodos Bank de hoogst haalbare duurzaamheidscertificering BREEAM Outstanding heeft gekregen.

Delen:
Terug naar projecten