Campus 013 Tilburg

Copijn-Campus_013-Binnentuin-Interieurbeplanting

Copijn-Campus_013-Interieurbeplanting

copijn campus013 interieurbeplanting

Copijn-Campus_013-binnenbeplanting

 

 

 

Project

Campus 013 Tilburg

Locatie

Tilburg

Opdrachtgever

Campus 013

Specialisme

Ontwerp, Beplantingsplan, Aanleg

Uitvoering

2017

Beheer

Heden

Discipline

Landschapsarchitecten • Groenaanleg en beheer

De opgave

In 2015 klopte toenmalig Vakcollege Tilburg (nu Campus 013) bij de VHG aan omdat zij een nieuwe school gingen bouwen en hierbij de ambitie hadden om met groen een eyecatcher te realiseren. Het was de wens dat deze eyecatcher zowel bij de entree prominent zichtbaar zou zijn, als ook vanuit meerdere ruimtes in de school. De nieuwe locatie van de school biedt een breed onderwijsaanbod met 3 leerwegen: de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengd theoretische leerweg. Circa 900 leerlingen en 85 personeelsleden zijn in het nieuwe gebouw gehuisvest. Eén van de ambities bij deze groene eyecatchers is dat de leerlingen zelf mee kunnen werken aan het beheer hiervan. In 2015 is Copijn geselecteerd door een aantal leraren, die zitting hadden in de bouwcommissie, om mee te denken over de invulling van deze ambities.

Onze visie

Het idee om in de nieuwe locatie een Tropenkas te realiseren die ook voor onderwijsdoeleinden gebruikt kan worden, ontstond in de gesprekken tussen de leraren en de ontwerpers van Copijn in 2015. In de ruim twee jaar die volgden tot de realisatie was Copijn nauw betrokken bij het proces. Er werden gesprekken gevoerd met de bouwkundig architect om tijdig alle technische eisen verwerkt te krijgen in het bouwkundig ontwerp, essentiële informatie voor het programma van eisen werd aangeleverd en er werd met de bouwmanager meegedacht over de planning. Bij het maken van het beplantingsplan heeft Copijn haar kennis gebruikt vanuit de jarenlange ervaring in projecten met tropische binnentuinen. Een half jaar voor de aanleg van de tropische binnentuin zijn de bomen vastgelegd bij de kweker. Hierdoor was de Campus 013 zeker van de bomen die ze zou gaan krijgen. Om de beplanting er fris en gezond uit te laten zien, is in dit project gewerkt met zowel hydrocultuur als met grondplanten. Hiervoor hebben we gekozen voor de planten met een natuurlijke uitstraling. 

Het ontwerp

Bij de invulling van de beplanting stond tijdens de planvorming de natuurlijke situatie in de “echte”’ jungle bij deze tropenkas centraal. Bij de vegetatie in de jungle, die door grote planten worden gedomineerd, kunnen vaak meerdere horizontale “lagen” worden onderscheiden. Van bovenaf is het tropisch regenwoud een aaneengesloten laag van boomkruinen. De kruinen van de bomen zijn open en los. Ze laten nog volop licht door. Vervolgens volgt de heesterlaag. De onderlaag bestaat uit planten die met zeer weinig licht tevreden zijn. Met het principe van de 3 vegetatielagen: bomenlaag, heesterlaag en onderlaag is het beplantingsplan ingevuld. De beplanting is donker en compact op maaiveldhoogte en wordt steeds vloeiender, lichter en fijner bovenin. Sommige planten zijn niet beperkt tot één vegetatielaag, zoals de gebruikte klimplanten/lianen die langs de staaldraden omhoog groeien. Deze planten komen op dezelfde hoogte als de bomenlaag. Door de optimale uitgangssituatie in de tropenkas waren er geen beperkingen in de invulling van de beplantingskeuze. Er is voldoende licht, een maximale bodem met substraat voor allerlei bomen en voldoende water door de complete beregeningsinstallatie. De beleving van het groen wordt versterkt door de loopbrug die door de kas heen loopt. Leerlingen en leraren worden logistiek door de tuin geleid, vanwaar ze het prachtige bovenaanzicht van de kas kunnen ervaren.

Het groen levert niet alleen een bijdrage aan een gezonde, duurzame en representatieve omgeving, maar biedt leerlingen ook een directe connectie met het werkveld. Als functie van eyecatcher heeft de kas ook een belangrijke visuele waarde voor de school gekregen. De leerlingen die in de lesrestaurants de fijne kneepjes van het horecavak leren zullen productiever zijn door het directe uitzicht op de Tropenkas. Voor de leraren die vanuit de lerarenkamer uitkijken op het groen heeft groen juist een stressverlagend effect, iets dat goed van pas komt in hun hectische docenten bestaan.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van interieurbeplanting? Vraag een gratis adviesgesprek aan. 

Delen:
Terug naar projecten