Boomadvies en boomverplanting Gymzaal De Loef

Copijn Boomverplanting Linde Baarn Caterpillar

Project

Boomadvies en boomverplanting Gymzaal De Loef

Locatie

Baarn

Opdrachtgever

Eemland Wonen

Specialisme

Advies, Boom Effect Analyse, Quickscan Flora en Fauna en Boomverplanting

Uitvoering

2019

Discipline

Advies • Boomspecialisten

De aanleiding

Woningbouwcorporatie Eemland Wonen is de grootste sociale woningverhuurder in Baarn. Naast de verhuur van sociale woningen, richten zij zich ook op woonruimte voor speciale doelgroepen zoals (kwetsbare) jongeren.

Eemland Wonen startte een nieuwbouw project in Baarn. Deze bouw had invloed op een aantal bomen die daar staan. Onderzoek was nodig om te achterhalen welke bomen behouden konden worden.

De oplossing

Om na te gaan wat de invloed van de bouw op de bomen zou gaan zijn, heeft Copijn Advies een Boom Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Een BEA is een gestandaardiseerde methode om de mogelijke effecten van nieuwbouw-, herinrichtings- of renovatiewerkzaamheden in de nabijheid van bomen in kaart te brengen. Naast een BEA is er ook een verplantbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Deze twee onderzoeken resulteerden in het advies om een tweetal lindes van zo’n 16 meter hoog te behouden en te verplanten.

Na het onderzoek is er vervolgens een Quickscan Flora en Fauna uitgevoerd. Met deze scan werd inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de ingreep op beschermde flora en fauna in het kader van de Wet Natuurbescherming. Uit deze scan is gebleken dat er een onbewoond beschermd nest aanwezig was. Doordat het nest onbewoond was, kon het project doorgang vinden zonder dat het invloed had op beschermde soorten.

Zodra de onderzoeken waren afgerond en het duidelijk was hoe de uitvoering gedaan moet worden, nam Copijn Boomspecialisten het stokje over. Met onze eigen Caterpillar verplantmachine hebben de boomspecialisten de klus geklaard. De twee mooie lindes zijn succesvol verplant en hebben een mooie plek gekregen bij de Eemborgflat.

Delen:
Terug naar projecten