Boomtechnisch onderzoek Vier Dreven, Culemborg

Vitaliteitsonderzoek - vier Dreven - Culemborg - Copijn BoomadviesVitaliteitsonderzoek - vier Dreven - Culemborg - Copijn BoomadviesVitaliteitsonderzoek - vier Dreven - Culemborg - Copijn Boomadvies

Project

Boomtechnisch onderzoek Vier Dreven, Culemborg

Locatie

Culemborg

Opdrachtgever

Gemeente Culemborg

Specialisme

Boomtechnisch onderzoek

Uitvoering

2019

Discipline

Boomspecialisten

De aanleiding

De Vier Dreven in Culemborg zijn een mooi stuk cultuurhistorie in Culemborg. De Vier Dreven bestaan uit vier lanen met bomenrijen, met daartussenin de ‘Volenkampen’. Dit gebied stamt uit de 16de eeuw. Aan de Wilhelminadreef ligt De Plantage, het stadspark van Culemborg. In 1850 is dit stadspark ontworpen door de beroemde tuinarchitect L.P. Zocher en aangelegd in de Engelse landschapsstijl. De bomen langs de Dreven zijn grotendeels na de Tweede Wereldoorlog aangeplant. Afgelopen jaren zijn langs de vier Dreven een aantal bomen gekapt, omdat deze ziek waren. Met name de kastanjebloedingsziekte zorgde aan de Wilhelminadreef voor uitval.

De instandhouding van de Dreven hangt nauw samen met de huidige conditie en kwaliteit van de bomen. Omdat een van de lanen een onzekere toekomstverwachting heeft vanwege een boomziekte, dient tijdig te worden nagedacht over de omvorming of aanvulling en versterking van de laanstructuren.

De oplossing

Door Copijn Boomspecialisten is er een boomveiligheidscontrole uitgevoerd waarbij ook specifiek de aantastingsgraad van de kastanjebloedingsziekte is meegenomen. De conditie, kwaliteit en toekomstverwachting van de individuele bomen zijn in kaart gebracht. Vervolgens is er een historisch onderzoek uitgevoerd om het historische perspectief te schetsen en gefundeerde uitspraken te doen over de toekomst.

Aanvullend op de boomveiligheidscontrole is er een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd om de kwaliteit en omvang van de huidige groeiplaatsen in beeld te brengen. Dit resulteerde in een advies dat recht doet aan de historische situatie, de huidige situatie veilig stelt, en tegelijk op de toekomst is gericht met adviezen omtrent soortkeuze en groeiplaatsinrichting.

Delen:
Terug naar projecten