Boomtechnisch onderzoek Kasteeltuin Twickel

Traverse_Dieren_Landgoed_Twickel2

Traverse-Dieren

Traverse_Dieren_Landgoed_Twickel1

Project

Boomtechnisch onderzoek Kasteeltuin Twickel

Locatie

Dieren

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Specialisme

Verplanting, Boomtechnisch onderzoek

Uitvoering

2012-heden

Discipline

Boomspecialisten

De aanleiding

Landgoed Twickel bij Dieren wordt doorkruist door de N348 (Arnhemsestraatweg) en de spoorlijn Arnhem-Zutphen. De grote ruimte tussen het spoor en de weg is onderdeel van de kasteeltuin. Aan de buitenzijde van het dorp liggen verschillende zeer oude beukenlanen en parkachtige structuren met boomcirkels (clumps), ontworpen door (landschaps)architect J.D. Zocher. Om de verkeersproblematiek op de N348 op te lossen en de veiligheid te verbeteren investeert de provincie Gelderland in de aanleg van een open tunnelbak en het bundelen van provinciale weg en spoorlijn. Dit resulteert naast een verkeerstechnische verbetering ook in een vergroot leefgebied van het landgoed door de aaneensluiting van het areaal.

In aanloop naar de aanbesteding zijn er verschillende boomtechnische onderzoeken uitgevoerd binnen het gebied van Landgoed Twickel. Zo is na veldwerk in het voorjaar van 2015 een actueel overzicht gegeven van de huidige stand van zaken, zijn er boombeschermingsgebieden aangewezen en kaders gesteld om de bomen zo optimaal mogelijk te beschermen. Daarnaast is onderzocht welke bomen in aanmerking komen voor verplanting en waar deze kunnen staan. Zo zal het cultuurhistorische en groene landgoed worden versterkt en krijgen bestaande bomen een tweede leven.

De oplossing

Copijn Boomspecialisten heeft de verplanting van 5 beuken op landgoed Twickel verzorgd. De bomen zijn zo’n 12-14 meter hoog en hebben een stamdiameter van 30-40 cm. Onze Caterpillar verplantingsmachine verplaatst de bomen in opdracht van De Groenste Zaak. De bomen krijgen een tweede leven op een andere plek om de Traverse in het dorp Dieren mogelijk te maken. De bomen worden in één keer met kluit door de Caterpillar opgetild en getransporteerd. Deze kluiten hebben een doorsnede van ca. 4 meter en wegen inclusief het bovengrondse gedeelte ongeveer 15-20 ton.

Delen:
Terug naar projecten