Boombeoordeling en bomenplan Nederlandse Ambassade

Copijn Japanse Tuin Nederlandse Ambassade Tokio gras Copijn Japanse Tuin Nederlandse Ambassade Tokio gebouw Copijn Japanse Tuin Nederlandse Ambassade Tokio stenen pad

Project

Boombeoordeling en bomenplan Nederlandse Ambassade

Locatie

Tokio

Opdrachtgever

Nederlandse Ambassade

Specialisme

Boombeoordeling, bomenplan

Uitvoering

2018

Discipline

Boomspecialisten

De aanleiding

Copijn Boomspecialisten is al eerder in Tokio geweest. In 2014 had Copijn de boombeoordeling en bomenplan uitgevoerd en de aanbesteding begeleid voor het boomonderhoud voor de Nederlandse ambassade. Voor het onderhoud was in 2014 een Japans boomverzorgingsbedrijf geselecteerd waarmee een driejarig contract was afgesloten. Eind 2017 liep dit contract af. Copijn begeleidde dit traject voor de nieuwe aanbesteding en hielp daarnaast met het opnieuw beoordelen van de bomen en met het afnemen van interviews van de nieuw geselecteerde aannemers.

De oplossing

Er zijn ruim 100 bomen geïnventariseerd. Alle grotere bomen in het park zijn opnieuw beoordeeld op conditie, kwaliteit, toekomstverwachting en snoeibehoefte. Hierbij is een beeld verkregen van de kwaliteit van het snoeiwerk in de achterliggende jaren. Daarnaast kregen we inzicht in wat de snoeiopgave is voor de toekomst.

In het bomenplan van 2014 stond uitgebreid beschreven dat het specialistische snoeiwerk bij alle bomen uitgevoerd was. Tijdens de inventarisatie viel op dat dit niet het geval was. Zo was het innemen van een beeldbepalende Ginkgo een goed voorbeeld. In het bomenplan van 2014 was deze boom duidelijk omschreven met een foto en vrij nauwkeurige indicatieve snoeilijnen. Dit was keurig uitgevoerd volgens de foto. Alleen de ‘achterkant’ van de boom, die niet op de foto stond, was slechts heel plaatselijk tot niet gesnoeid. In 2014 was goed nagedacht over de rapportvorm en de vertaling naar de praktijk. Toch deed zich nog de vraag voor of de cultuurverschillen voldoende in het bomenplan waren geïmplementeerd.

Japanse snoeiwijze

Om meer inzicht te krijgen in de Japanse snoeiwijze is Copijn zich gaan verdiepen in (traditionele) parken en oude bomen in Tokio. Tijdens het onderzoek werd steeds duidelijker dat het specialistisch Japans snoeiwerk voor een deel afhankelijk is van de grillige weersomstandigheden. Zo worden de Himalayaceders deskundig gesnoeid met aandacht voor de takstructuur in relatie tot doorval van sneeuw. De snelgroeiende Ginkgo’s worden gemiddeld genomen op knot teruggezet. Dit zijn voor Europese begrippen zwaardere snoei ingrepen, maar het heeft diverse monumentale Ginkgo`s vele stormen doen overleven.

De Japanse groentechnici zijn zeer bekend om de Bonsai snoeivormen en de karakteristieke Japanse tuinen. In het bomenplan zijn de verschillen in aanpak aangescherpt en waar mogelijk gestimuleerd. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van groeiplaatsverbetering door middel van voedingspijlers. De voedingspijlers zijn van bamboe en worden gevuld met een organische mest in combinatie met een vloeibare bemesting.

Het bomenplan is geschreven nadat Copijn een goed beeld kreeg van het sortiment, de snoeiwijze en de reacties van bomen. In dit plan is rekening gehouden met de cultuurverschillen en de verschillen in aanpak. Alle bevindingen zijn meegenomen in het nieuwe bomenplan en het plan is duidelijker uiteengezet. Optimalisaties zijn doorgevoerd zoals onder andere een jaarlijkse inspectie van het uitgevoerde snoeiwerk door Copijn. Dit wordt op afstand gedaan door middel van fotomateriaal van voor, tijdens en na de snoei. Daarnaast wordt er goed contact onderhouden met de gecontracteerde Japanse aannemer wanneer er specifieke vragen zijn.

Belangrijke eigenschappen van de Japanse tuin en de Europese invloeden zijn in het bomenplan zo goed mogelijk geïntegreerd om dit mooie stukje ‘Nederland in Japan’ te behouden en te ontwikkelen.

Delen:
Terug naar projecten