Boombeleid Apeldoorns Kanaal

Boomspecialist boomverzorging copijn

Apeldoorns-Kanaal_Boombeleid2

Apeldoorns-Kanaal_Boombeleid3

Project

Boombeleid Apeldoorns Kanaal

Locatie

Hattem tot Dieren

Opdrachtgever

Waterschap Veluwe

Specialisme

Boombeleid, Beheerplannen

Uitvoering

2009-2011

Discipline

Boomspecialisten

De aanleiding

Waterschap Veluwe beheert het Apeldoorns Kanaal tussen Dieren en Hattem. Langs dit 50 kilometer lange landschappelijke lint staan duizenden bomen, die door het Waterschap beheerd worden. Tussen Dieren en Apeldoorn zijn dit vooral statige lanen met Amerikaanse eiken en beuken van respectabele leeftijd. In het noordelijke deel tussen Apeldoorn en Hattem is het beeld natuurlijker en gevarieerder wat betreft de soortensamenstelling en de leeftijd van de bomen. Vooral in de zomer wordt het Apeldoorns Kanaal veelvuldig gebruikt door recreanten. Daarnaast loopt langs het kanaal een veel gebruikte fietsroute. Veiligheid en duurzaamheid zijn daarom kerntaken m.b.t. het bomenbestand.

De oplossing

In 2009 heeft Copijn ruim 5.000 bomen langs het kanaal in kaart gebracht en beoordeeld. De resultaten hiervan zijn uitgewerkt in een uitgebreid beheer- en maatregelplan. Copijn blijft als adviseur betrokken bij het project. In februari 2011 hebben wij de onderhoudssnoei langs het hele kanaal aanbesteed en als directievoerder begeleid. Deze werkzaamheden zijn medio maart afgerond. De boomveiligheid is na dit onderhoud sterk verbeterd wat de bomen en de gebruikers van deze groenblauwe ader ten goede komt.

Delen:
Terug naar projecten